DataCapture DNA

DataCapture DNA – innowacja wykraczająca poza kod kreskowy

DataCapture DNA to typ kodu genetycznego, który upraszcza obsługę skanerów firmy Zebra. Zapewnia wyjątkową wydajność opartą na nowatorskich rozwiązaniach, która nie tylko sprawia, że nasze urządzenia do rejestracji danych są najlepsze w branży, lecz także najłatwiejsze w eksploatacji. Zebra uprościła wszystkie procesy – od integracji i wdrażania aż po zarządzanie.

"Oferowane przez firmę Zebra urządzenia do rejestracji danych stają się potężnymi narzędziami umożliwiającymi wykonanie większej ilości pracy i rozwiązywanie już dziś wyzwań, które przyniesie jutro."

  • Bezkonkurencyjna łatwość zarządzania

    Narzędzia do zarządzania zdalnego zapewniają zespołom informatycznym kontrolę oraz prostotę obsługi umożliwiające sprawne wdrażanie i utrzymywanie flot skanerów w całym przedsiębiorstwie, a w konsekwencji obniżanie całkowitego kosztu posiadania sprzętu. Po dodaniu do nich narzędzi do zapewniania widoczności firma zyskuje dostępne w czasie rzeczywistym dane analityczne pomagające zwiększyć wydajność i dostępność urządzeń do rejestracji danych, co z kolei pozwala zwiększyć zwrot z dokonanej inwestycji w sprzęt.

  • "Wydajność, której siłą napędową jest innowacja"

    Funkcje aplikacji DataCapture DNA zapewniają, w konsekwentny i nieprzerwany sposób, najwyższą wydajność urządzeń, która pozwala z kolei uzyskać maksymalną produktywność pracy personelu. "Technologie te wykraczają poza funkcję skanowania kodów kreskowych, aby zapewnić przedsiębiorstwu przewagę nad konkurencją poprzez rozwiązywanie już dziś problemów jutra."

  • Łatwiejsze tworzenie aplikacji

    Zebra oferuje zestaw programów pozwalających skrócić czas poświęcany na tworzenie aplikacji dla wszystkich głównych systemów operacyjnych, dzięki czemu programiści mogą w szybszy i łatwiejszy sposób integrować urządzenia marki Zebra do rejestracji danych z infrastrukturą firmy.

Narzędzia do zarządzania

Najbardziej intuicyjny w branży kreator pozwala znacznie uprościć proces wdrażania do użytku dowolnej liczby skanerów, narzędzia do zarządzania zdalnego działające na zasadzie „ustaw i zapomnij” oraz dane analityczne o stanie baterii, umożliwiające wydłużanie czasu pracy urządzeń.

Narzędzie 123Scan, wystarczająco intuicyjne, by mogli je sprawnie obsługiwać nawet niedoświadczeni użytkownicy, obejmuje kreator, za pomocą którego można stworzyć jeden kod kreskowy do programowania skanerów. Można go także używać do aktualizowania oprogramowania układowego jednego urządzenia lub konfigurowania dużej liczby urządzeń, a także wyświetlania i zapisywania danych i obrazów.

Dostęp do statystyk i informacji na temat zasobów, możliwość ustawiania parametrów i aktualizacji oprogramowania układowego za pomocą oferowanej przez Zebrę usługi Scanner Management Service (SMS) do zarządzania skanerami lub narzędzia Windows Management Instrumentation (WMI).

Możliwość dbania o nieprzerwaną pracę urządzeń do rejestracji danych dzięki inteligentnym bateriom i programom narzędziowym zapewniającym wgląd w obfite dane na temat stanu baterii w celu zapobiegania zakłóceniom w pracy i wydłużenia żywotności baterii podczas zmiany.

Narzędzia zapewniające widoczność

"Narzędzia umożliwiające spojrzenie w przyszłość, pozwalające unikać nieoczekiwanych przerw w pracy oraz wydatków." Dostępne w czasie rzeczywistym dane analityczne umożliwiają walidację procedur konfiguracji, proaktywne ustalanie terminów czynności konserwacyjnych oraz usprawnianie procesu rozwiązywania problemów.

"Aplikacja umożliwiająca identyfikowanie tendencji i schematów działania, które spowalniają proces skanowania, i pozwalająca dzięki temu korygować niewielkie usterki, zanim przerodzą się one w poważne problemy."

Uzyskaj aktualny wgląd w każdy aspekt pracy skanerów Zebra, aby diagnozować problemy, optymalizować harmonogramy konserwacji, weryfikować zdarzenia, poznać trendy w całej flocie i nie tylko.

Narzędzia zwiększające produktywność

Nasze nowatorskie rozwiązania – usprawniające zadania, optymalizujące pracę urządzeń i pozwalające wyprzedzić konkurencje poprzez rozwiązywanie już dziś problemów jutra – umożliwiają osiągnięcie nowego poziomu wydajności.

Funkcja PRZM wyznacza nowy standard jakości przetwarzania obrazów 2D, zwiększając wydajność i dynamikę odczytu i znacznie zwiększając wygodę użytkowania.

Możliwość jednoczesnej rejestracji kilku kodów kreskowych za jednym naciśnięciem przycisku skanowania. Aplikację można zaprogramować w taki sposób, aby skanowała i przesyłała wyłącznie kody kreskowe wybrane przez użytkowników, w wybranej przez nich kolejności.

Opracowana przez firmę Zebra aplikacja Preferred Symbol służy do konfigurowania skanera w taki sposób, aby podczas skanowania kilku kodów kreskowych do dekodowania wybierał tylko jeden konkretny kod, ignorując pozostałe.

Tryb umożliwiający skanerom Bluetooth® pracę w sieci Wi-Fi bez powodowania zakłóceń, przy jednoczesnym utrzymaniu najwyższej wydajności sieci.

"Rozwiązanie pozwalające wyeliminować koszty i miejsce konieczne w przypadku korzystania ze zwykłego, płaskiego skanera dokumentów." "Podczas przetwarzania danych z kodu kreskowego można zarejestrować zdjęcie dokumentu, a następnie automatycznie je zoptymalizować poprzez wyprostowanie i rozjaśnienie obrazu."

Wykorzystaj zalety identyfikacji UDI (Unique Device Identification), aby poprawiać wydajność i bezpieczeństwo pacjentów. Jedno skanowanie przechwytuje i analizuje informacje UDI, wysyłając dane w odpowiedniej kolejności do odpowiednich pól w aplikacji.

Natychmiastowe rejestrowanie wszystkich potrzebnych kodów kreskowych z palety lub produktu oraz automatyczne formatowanie i wysyłanie danych bezpośrednio do aplikacji jednym naciśnięciem spustu skanera.

Błyskawiczne rejestrowanie, analizowanie i przesyłanie danych z worków z krwią bezpośrednio do aplikacji jednym skanowaniem.

Monitoruj skanery bezprzewodowe. Virtual Tether powiadamia użytkowników, kiedy skaner znajdzie się zbyt daleko od bazy albo nie zostanie odłożony do ładowarki przez zdefiniowany okres czasu.

Narzędzia programistyczne

Narzędzia umożliwiające zredukowanie procedury parowania do jednej czynności i zdecydowanie upraszczające proces opracowywania aplikacji wykorzystujących dużą ilość danych w celu skrócenia i uproszczenia integracji.

Możliwość skrócenia czasu potrzebnego na opracowywanie aplikacji poprzez maksymalne wykorzystanie naszej obszernej dokumentacji, kodu źródłowego, przykładowych aplikacji oraz filmów instruktażowych pozwalających stworzyć własne aplikacje.

Aplikacja umożliwiająca podłączenie za jedną operacją skanera Bluetooth do telefonu, tabletu lub komputera – wystarczy zeskanować kod kreskowy STC. Dostępna jako osobny program narzędziowy lub kod źródłowy umożliwiający łatwe integrowanie aplikacji.

"Pełnofunkcyjna aplikacja z kodem źródłowym, umożliwiająca podłączanie skanerów Bluetooth do tabletu lub smartfona i obsługiwanie ich za pomocą tego urządzenia."