Aplikacje niezależnych dostawców oprogramowania współpracujących z firmą Zebra | Zebra

Aplikacje niezależnych dostawców oprogramowania współpracujących z firmą Zebra

W ramach globalnej sieci niezależnych dostawców oprogramowania firma Zebra oferuje innowacyjne aplikacje, które współpracują z tworzonymi przez nią urządzeniami oraz systemami. Niezależni dostawcy oprogramowania, z którymi współpracujemy, są w stanie pomóc znaleźć aplikacje, które będą najlepiej odpowiadały Twoim potrzebom lub stworzyć rozwiązania niestandardowe, aby spełnić unikalne potrzeby firmy.

Lokalizator partnerów i aplikacji

Ikona wyboru ręcznego

Użyj narzędzia do wyszukiwania partnerów i aplikacji, aby odnaleźć członka społeczności Zebra® PartnerConnect i połączyć się z nim w celu uzyskania pomocy w dobraniu odpowiedniego rozwiązania dla Twojej firmy.

Globalne centrum rozwiązań

Mężczyzna rysujący na tablicy podczas opracowywania rozwiązań.

Firma Zebra oferuje klientom i niezależnym dostawcom oprogramowania zasoby umożliwiające tworzenie i testowanie kompleksowych rozwiązań dla korporacji.

Zatwierdzone i kompatybilne programy

Ikona certyfikatu Zebra Enterprise Validated.

Optymalizacja ogólnej wydajności lub zapobieganie ewentualnym problemom technicznym podczas wdrażania — firma Zebra oferuje programy dopasowane do oceny rozwiązania obejmującego oprogramowanie firm trzecich i sprzęt firmy Zebra. To dokładne badanie daje gwarancję, że urządzenia będą działać zgodnie z oczekiwaniami w przypadku użycia aplikacji dostarczonej przez niezależnego dostawcę oprogramowania.

Społeczność programistów

Programista wciskający przycisk, aby połączyć się ze współpracownikami.

Połącz się z innymi programistami, aby znaleźć narzędzia i informacje, których potrzebujesz do tworzenia innowacyjnych aplikacji korporacyjnych z wykorzystaniem produktów firmy Zebra.

Obserwuj niezależnych dostawców oprogramowania, którzy współpracują z firmą Zebra