Rozwiązania według zastosowania | Zebra

Rozwiązania wg zastosowania

Osoba korzystająca z urządzenia marki Zebra w magazynie

Firma Zebra posiada rozwiązania, które mogą zapewnić przewagę w dowolnym obszarze działalności.

Zyskaj najwyższą wydajność z rozwiązaniami dopasowanymi do konkretnych wyzwań biznesowych

Klienci potrzebują szybszej obsługi i krótszego czasu reakcji. Rozwiązania technologiczne wybierane w celu spełnienia tych potrzeb zapewniają firmie przewagę konkurencyjną, łącząc ludzi, zasoby i dane w celu podejmowania lepszych decyzji biznesowych w czasie rzeczywistym. Połączenie sprzętu, oprogramowania i usług firmy Zebra to odpowiedni wybór spełniający Twoje potrzeby biznesowe.

Przeglądaj nasze rozwiązania wg zastosowania

Opakowania na taśmie przenośnika w zakładzie montażowym

Zmaksymalizuj wydajność i popraw zyski, zyskując dostęp do danych i narzędzi analitycznych wspierających Twój kolejny ruch.

Kobieta sprawdzająca dane na komputerze mobilnym Zebra TC52-HC na korytarzu w szpitalu

Popraw wydajność komunikacji pracowników mobilnych, eliminując potrzebę stosowania wielu urządzeń w celu uzyskania dostępu do danych i innych osób w ciągu dnia.

Widok z lotu ptaka na wnętrze sklepu spożywczego

Zbieraj dane analityczne oparte na przetwarzaniu obrazów i wdrażaj rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją, aby tworzyć nowe środowiska użytkownika i zyskiwać jeszcze większą wydajność operacyjną.

Wnętrze doku załadunkowego z paletami

Zyskaj przewagę konkurencyjną dzięki systemom lokalizacji, które nie tylko automatycznie wykrywają lokalizację zasobów i zapasów, pomagają poprawić bezpieczeństwo personelu i usprawnić linię produkcyjną, lecz także pozwalają zwiększyć produktywność, wydajność i rozwijać firmę.

Mężczyźni ładujący ciężarówkę

Przekształć operacje związane z załadunkiem, rejestrując dane, takie jak gęstość załadunku, zapełnienie naczepy, jakość ładowania i inne informacje, dzięki którym firmy transportowe i logistyczne mogą korzystać z analizy danych, aby osiągnąć szczytową wydajność i rentowność.

Pracownik sklepu pomagający klientowi przy użyciu tabletu Zebra.

Zyskaj wgląd w zapasy w czasie rzeczywistym, aby cieszyć się znacznymi oszczędnościami i lepiej zarządzać spadkami i wzrostami sprzedaży oraz upewniać się, że sprzedawcy detaliczni mają odpowiednie produkty, w odpowiednich sklepach, w odpowiednim momencie.

Odbicie dwóch mężczyzn rozmawiających przed oknem z miastem w tle

W obliczu powstawania i ewolucji nowych trendów we współczesnej technologii będziemy kierować i realizować przejścia do nowych rozwiązań technologicznych, np. aktualizacje systemów operacyjnych, aby upewniać się, że zawsze czerpiesz korzyści z najnowszych i najlepszych rozwiązań, jakie technologia może zaoferować w celu zagwarantowania najwyższej wydajności.

Obraz raportu Gartner

Firma Zebra Technologies została uznana za lidera w raporcie Gartner, Inc. „2020 Magic Quadrant for Indoor Location Services, Global”*

Firma Zebra została oceniona pod kątem kompletności wizji i możliwości realizacji zadań.

Logo Gartner

* Gartner, Inc., „Magic Quadrant Indoor Location Services, Global”, Tim Zimmerman, Annette Zimmermann, 13 stycznia 2020 r. Ta grafika została opublikowana przez firmę Gartner, Inc. jako część większego badania i powinna być oceniana w kontekście całego dokumentu. Dokument firmy Gartner jest dostępny na żądanie w firmie Zebra Technologies. Firma Gartner nie promuje żadnego sprzedawcy, produktu ani usługi opisanej w swoich publikacjach dotyczących przeprowadzonych badań, ani nie zaleca użytkownikom technologii wybierania wyłącznie tych sprzedawców, którzy uzyskali najlepsze miejsca w rankingu lub inne wyróżnienia. Publikacje poświęcone przeprowadzonym przez firmę Gartner badaniom składają się z opinii organizacji badawczej firmy Gartner i nie należy postrzegać ich jako stwierdzeń faktów. Firma Gartner nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w związku z tym badaniem, w tym żadnych gwarancji dotyczących zdatności do sprzedaży lub konkretnego celu.