Wydajność pracy

członek personelu medycznego korzystający z komputera mobilnego w celu zwiększenia wydajności pracy

Lek na komplikacje w przebiegu pracy

Czynniki rozpraszające, zmęczenie dźwiękiem włączających się alarmów i nieoczekiwane zmiany w planowanym przebiegu pracy mogą zakłócać koncentrację na opiece nad pacjentami. Oferowane przez firmę Zebra rozwiązania zapewniające mobilność personelu medycznego usprawniają przebieg pracy poprzez konsolidowanie odrębnych narzędzi w jeden system. Pozwala to ograniczać zbędne zakłócenia pracy dzięki możliwości ustalenia kolejności zadań i zasad dotyczących wiadomości grupowych dla personelu.

Bezpieczne przesyłanie wiadomości tekstowych

Urządzenia w ofercie firmy Zebra umożliwiają szybką i bezpieczną komunikację pomiędzy pracownikami, co pozwala wyeliminować konieczność korzystania przez pielęgniarki z osobistych smartfonów, które mogą naruszać bezpieczeństwo informacji.

Mniejsze zmęczenie powodowane nieustannie włączającymi się alarmami

Zmęczenie powodowane nieustannie włączającymi się alarmami ma niekorzystny wpływ na produktywność personelu i jego satysfakcję z wykonywanej pracy oraz bezpieczeństwo pacjentów. Nasze rozwiązanie pozwala scentralizować alarmy z różnych urządzeń medycznych i uszeregować je pod względem ważności, zmniejszając poziom stresu odczuwanego przez pielęgniarki i personel medyczny.

Większa wydajność pracy

Zapewnienie pielęgniarkom dostępu do informacji oraz możliwości kontaktowania się ze współpracownikami bez odchodzenia od łóżka pacjenta pozwala usprawnić złożony przebieg pracy personelu medycznego i oznacza, że może on w krótszym czasie wykonać większą liczbę zadań.

pracownik służby zdrowia skanujący dostarczoną przesyłkę medyczną

HISTORIA SUKCESU HEXAGONE NEUILLY GROUP

Grupa znakomitych francuskich klinik zapewnia pełne monitorowanie produktów oraz analizę kosztów.

Pielęgniarka używa urządzenia Zebra, by zbadać pacjenta

Dlaczego mobilność kliniczna odmienia opiekę zdrowotną

Podnieś poziom opieki nad pacjentami, dokonując strategicznych inwestycji w technologie cyfrowe i odkryj rewolucyjny potencjał mobilności klinicznej.

Komputer mobilny Zebra skanujący kod kreskowy opaski na ręce pacjenta

Historia sukcesu holenderskiej grupy szpitali

Grupa szpitali potrzebowała wydajnego i bezpiecznego sposobu przemieszczania pacjentów. Poszukiwano wielofunkcyjnego narzędzia, które można byłoby dostosować do pacjentów, transportu przedmiotów, czyszczenia i zarządzanie zapasami – skanera typu „wszystko w jednym”.

Zebra pomoże Ci opracować odpowiednie do Twoich potrzeb rozwiązanie do usprawniania przebiegu pracy

Zbuduj własne rozwiązanie do usprawniania przebiegu pracy

Sprzęt

Wyłącznie oferta firmy Zebra zapewnia pełną mobilność personelu medycznego potrzebną do uzyskania wydajności pracy i skutecznego dbania o zdrowie pacjentów i sprawne funkcjonowanie placówki — od skonsolidowanych rozwiązań opartych na komputerach mobilnych aż po skanery, tablety i drukarki mobilne.

Oprogramowanie i aplikacje

Niezależnie od tego, czy potrzebna Ci pomoc w utrzymywaniu łączności z innymi pracownikami, czy też w usprawnieniu usług, oferta firmy Zebra obejmuje liczne proste w obsłudze opcje oprogramowania, które można z łatwością zintegrować z istniejącymi systemami.

Usługi

Oferowane przez firmę Zebra usługi obejmują pomoc na każdym etapie cyklu eksploatacji urządzeń i rozwiązań technicznych, co pozwala tak dobierać rozwiązania komunikacyjne, by odpowiadały one zarówno obecnym, jak i przyszłym potrzebom przedsiębiorstwa.