Rozwiązania dla handlu detalicznego

Lepsza strategia i jej skuteczniejsza realizacja

Klient detaliczny przy kasie

Postaw na sukces

Transformacja handlu detalicznego to nic nowego. Teraz jednak odbywa się szybciej i na więcej sposobów. Firmy wciąż kierują się jedną zasadą: klient ma zawsze rację. A dzisiejszy klient chce mieć rację i chce być obsłużony od razu. Jest wiele do zrobienia, ale da się to zrobić – stawiając na odpowiednie rozwiązanie. Aby dojść do celu, potrzeba odpowiedniego partnera. Kogoś, kto ma kilkadziesiąt lat doświadczenia i bogaty dorobek w zakresie innowacyjnych rozwiązań, które pomagają firmom stworzyć i zrealizować skuteczną strategię sprzedaży detalicznej. Ten partner to Zebra.

Wspólnie opracujmy więc innowacyjne rozwiązanie, które umożliwi sprzedaż detaliczną na miarę naszych czasów. Stwórzmy nową, dynamiczną strategię obsługi klienta bazującą na technologii cyfrowej, która zjednoczy pracowników, pozwoli odpowiednio ustalić priorytety i przyczyni się od osiągnięcia lepszych wyników.

Poznaj wybrane segmenty

Pracownik skanujący karton za pomocą skanera marki Zebra.

Zapasy i realizacja zamówień

Optymalna wydajność

Zapasy to największa inwestycja, a także główny element mający wpływ na zadowolenie klientów. Działania z nimi związane wymagają optymalizacji. Zrozumienie procesu, który pozwoli w najlepszy sposób dostarczyć zapasy do klienta na jego warunkach, zwiększy ogólny poziom zadowolenia. Jedynym sposobem, aby to osiągnąć, jest usprawnienie zarządzania towarami i realizacji zamówień.

Kierownik sklepu sprawdza stan zapasów na tablecie

Usprawnienie procesów roboczych

Budowanie niezawodności

Siła robocza to największy koszt prowadzenia działalności, a rosnące płace i niedostatek pracowników wymagają wprowadzenia inteligentnych procesów roboczych. Wdrożenie rozwiązań podnoszących wydajność działalności operacyjnej pozwoli zwiększyć dochody firmy. Najlepszą strategią jest zwiększenie możliwości pracowników.

Pracownik apteki pomagający klientowi

Poprawa środowiska zakupów i obsługi klienta

Odpowiednia platforma

Oczekiwania klientów są dziś wyższe niż kiedykolwiek wcześniej, a to oznacza m.in. że szukają oni ułatwień. Aby wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom, firmy muszą podejmować działania zwiększające zadowolenie klienta przy jego każdej wizycie w sklepie. Najlepsze rozwiązanie? Możliwość zapłacenia za zakupy w dowolnym miejscu sklepu.

Pracownik sklepu spożywczego skanujący artykuł za pomocą urządzenia marki Zebra.

Praktyczne spostrzeżenia

Detekcja, analiza, działanie

Nowoczesna technologia pozwala rozszerzyć możliwości pracowników, dać im poczucie dumy, ochronić ich zdrowie i zapewnić więcej czasu na realizację bardziej wartościowych zadań. Dzięki wykorzystaniu odpowiednich urządzeń można pracownikom dostarczać na bieżąco użytecznych danych i zintegrować procesy robocze, tak aby umożliwić im natychmiastową reakcję i stałą gotowość do dalszego działania. Optymalna wydajność wymaga bardziej inteligentnego środowiska pracy i dostępu do informacji. Jak to osiągnąć? Wykorzystując potęgę danych.

Nowości w handlu detalicznym

Klient podający dane karty kredytowej sprzedawcy przez telefon

Nowe zwyczaje kupujących utrzymują się, wywierając presję w kwestii realizacji zamówień

Należy zrozumieć zmiany, jakie zachodzą w zwyczajach kupujących, a także jak przekładają się one na nowe priorytety klientów detalicznych. Należy zrozumieć, jak decydenci w branży handlu detalicznego poszukują nowych rozwiązań technologicznych. Na przykład 90% uważa, że stosowanie technologii w celu poprawy dostępności towaru i obsługi zamówień jest bardzo ważne. Wykorzystaj te analizy, aby zapewnić sukces swoim sklepom.

Pracownik handlu detalicznego korzystający z ręcznego komputera mobilnego Zebra EC50

Stwórzmy handel detaliczny na miarę obecnych czasów.

Pozostań w czołówce w epoce dynamicznego rozwoju handlu elektronicznego, realizacji zamówień w dowolnym miejscu oraz wysokich oczekiwań... Zebra pomaga rozwiązać ten problem.

Terminal Zebra EC50 używany przez pracownika handlu detalicznego

Spełniasz oczekiwania klientów w zakresie środowiska zakupów?

Zapoznaj się z najważniejszymi wnioskami płynącymi z globalnego badania konsumenckiego Global Shopper Study 2021 firmy Zebra.

Stwórz rozwiązanie dla sklepów detalicznych zapewniające im przewagę w zakresie wydajności