SmartPack™ Trailer

Zobacz swoje strefy załadunku z nowej perspektywy

Wyobraź sobie, że masz w czasie rzeczywistym jednoczesny wgląd w każdą naczepę przy rampach ładunkowych Twojego przedsiębiorstwa. Wiesz dzięki temu, jak maksymalnie wykorzystać przestrzeń ładunkową, aby obniżyć zużycie paliwa, do minimum ograniczyć wąskie gardła w celu przyspieszenia pracy i zwiększyć wydajność w celu poprawienia satysfakcji pracowników z wykonywanej pracy oraz zwiększenia bezpieczeństwa. Taki wizjonerski wgląd jest teraz możliwy dzięki opracowanemu przez firmę Zebra systemowi SmartPack™ Trailer — przełomowemu rozwiązaniu do planowania przestrzeni ładunkowej, zapewniającemu firmom transportowym i logistycznym w czasie rzeczywistym wgląd w procesy operacyjne w strefach załadunku.

SmartPack Trailer odmieni pracę w strefach załadunku Twojego przedsiębiorstwa, zapewniając Ci możliwość rejestracji takich danych jak gęstość ładunku, stopień zapełnienia naczepy, jakość załadunku, profile budowy od ściany do ściany oraz obrazy ładowania w toku. Ten niespotykany wcześniej wgląd pozwala osiągać szczytowy poziom wydajności i rentowności.

SmartPack Trailer zapewnia wgląd w procesy zachodzące w strefach załadunku

 • Niższe koszty operacyjne

  System SmartPack Trailer monitoruje kluczowe wskaźniki wydajności mające wpływ na koszty, zapewniając przedsiębiorstwu możliwość korygowania błędów, poprawiania sposobu ustawiania ładunku i wydajniejszego ładowania naczep. Taki wgląd w procesy planowania przestrzeni ładunkowej pomaga wysyłać w trasę mniejszą liczbę pojazdów, co oznacza niższe zużycie paliwa, niższe koszty eksploatacji i konserwacji oraz niższe wydatki.

 • Szybszy i dokładniejszy załadunek naczep

  Dzięki rozwiązaniu SmartPack Trailer kierownicy mogą z jednego pulpitu sterowniczego monitorować szereg bram ładunkowych i obserwować proces ładowania każdej naczepy. A ponieważ nie muszą już osobiście nadzorować procesów przy każdej rampie, mogą skupić się na obszarach najbardziej potrzebujących ich uwagi w czasie rzeczywistym, co umożliwia osiągnięcie znacznej poprawy przebiegu procesów roboczych i wydajności pracowników. Efekt? Większa prędkość i precyzja podczas ładowania. 

 • Lepsza jakość, skuteczniejsze szkolenia i większe bezpieczeństwo

  Zapewniany przez system SmartPack Trailer obraz RGB umożliwia monitorowanie stosowanych przez pracowników technik podnoszenia paczek i ładowania ich na naczepy, a dzięki temu szybkie identyfikowanie i korygowania ewentualnych problemów. Dodanie danych historycznych umożliwia zaś zamknięcie luk w produktywności i dostosowanie szkoleń w taki sposób, by eliminować ryzyko wysokiej rotacji personelu, kosztów odszkodowań za kontuzje, a także kradzieży i uszkodzeń ładunku. 

Pracownik biurowy korzystający z oprogramowania SmartPack Trailer

Pełen wgląd w strefy załadunku Twojego przedsiębiorstwa

Logo Zebra SmartPack Trailer

SmartPack Trailer to nowatorskie rozwiązanie analityczne w postaci sprzętu i oprogramowania, zapewniające przedsiębiorstwom wgląd w czasie rzeczywistym w proces załadunku i przynoszące oszczędność czasu i większą wydajność.

SPRZĘT

Kamera do planowania przestrzeni ładunkowej Zebra SmartPack Trailer

Moduł do monitorowania załadunku systemu SmartPack Trailer

Wgląd podczas planowania przestrzeni ładunkowej

SmartPack Trailer stanowi połączenie mocy czujników 3D z technologią obrazowania RGB oraz analityką, które zapewnia niezrównaną widoczność w czasie rzeczywistym. Te trzy kluczowe zalety umożliwiają jednoczesne monitorowanie ramp ładunkowych, rejestrowanie obrazów na żywo na scentralizowanym pulpicie sterowniczym oraz poprawianie każdego aspektu procesów operacyjnych — od wydajności i jakości załadunku po procesy robocze i bezpieczeństwo.

 • Wymiary

  11,3 in. (szer.) × 6,3 in. (wys.) × 7,1 in. (gł.)
  28,7 cm (szer.) × 16,0 cm (wys.) × 18,0 cm (gł.)

 • Wbudowana pamięć masowa

  64 GB Flash; 1 GB RAM

 • Technologie monitorowania załadunku

  Czujnik 3D, kamera RGB

 • Maksymalna głębokość naczepy

  Zakres roboczy 54 ft (16,5 m)

 • Obudowa

  Odporna na uszkodzenia obudowa z odlewanego aluminium

Moduł SmartPack do analizy danych

logo modułu SmartPack do analizy danych Zebry

Moduł SmartPack do analizy danych

Użyteczne w praktyce informacje umożliwiają podejmowanie decyzji opartych na rzetelnej wiedzy

Moduł do analizy danych rozwiązania SmartPack Trailer gromadzi dane zarejestrowane przez moduł monitorujący ładunek. W miarę skanowania paczek i ładowania naczepy, nieustannie wyliczane są pomiary głębokości oraz profil budowy od ściany do ściany, a także rejestrowane są obrazy poklatkowe całego procesu załadunku. Moduł analizy danych oblicza następnie dane pomiarowe takie jak gęstość ładunku, stopień zapełnienia naczepy oraz stan załadunku w czasie rzeczywistym. Możliwe jest ponadto zintegrowanie danych z systemu do sortowania paczek klienta w celu rejestrowania większej ilości danych pomiarowych, takich jak waga paczki.

 • Dane wejściowe

  Obrazy z głębią 3D, obrazy RGB, informacje na temat naczepy i dane paczki

 • Integracja

  Przeprowadzana przez firmę Zebra opcjonalna, niestandardowa integracja w celu połączenia rozwiązania SmartPack Trailer z systemami ERP klienta

 • Dane wyjściowe

  Powiadomienia na temat załadunku wyświetlane w czasie rzeczywistym na scentralizowanym pulpicie sterowniczym

Oprogramowanie SmartPack do analizy danych

Oprogramowanie Smartpack wyświetlone na ekranie tabletu
Widok wielobramowy

Możliwość wyświetlania kluczowych danych pomiarowych załadunku oraz powiadomień dla kilku bram jednocześnie z jednego pulpitu sterowniczego. 

Oprogramowanie Smartpack wyświetlone na ekranie tabletu
Widok jednobramowy

Kliknięcie jednej z bram w widoku wielobramowym pozwala uzyskać bardziej szczegółowy widok działań podczas załadunku naczepy przy wybranej bramie. Widok obejmuje obrazy poklatkowe i dane załadunku, gęstość ładunku oraz stopień zapełnienia naczepy. Można także dodawać i zapisywać adnotacje dokumentujące działania.

Oprogramowanie Smartpack wyświetlone na ekranie tabletu
Widok tabelaryczny

Możliwość wyświetlania w postaci tabeli aktywnych bram, historii załadunku oraz adnotacji. Umożliwia to kierownikom porównywanie danych, identyfikowanie tendencji i podejmowanie decyzji opartych na rzetelnej wiedzy w celu usprawniania procesów roboczych i zwiększania wydajności operacyjnej.


Zebra Signature Services

Zebra Signature Services

Płynne wdrażanie

Zebra oferuje profesjonalne usługi wdrożeniowe obejmujące ocenę procesów operacyjnych przedsiębiorstwa i przygotowanie planu instalacji sprzętu, integracji modułu do analizy oprogramowania z wewnętrznymi systemami oraz zidentyfikowanie danych wykorzystywanych do powiadomień i pomiarów.

Rampa ładunkowa magazynu

SmartPack Trailer — ulotka

W procesach operacyjnych w branży logistycznej zachodzą gwałtowne zmiany spowodowane większą ilością zamówień, niedoborem kadr oraz wzrostem marż. Rozwiązanie SmartPack Trailer, pierwsze z gamy SmartPack, pomaga wprowadzić zmiany niezbędne przedsiębiorstwom do zwiększenia wydajności swoich stref załadunku.

Pomoc w planowaniu uwzględniającym przyszłe potrzeby

ikona planu

Nasze sprawdzone modele i zaawansowane narzędzia do projektowania pomogą Ci przygotować prognozę popytu na nowe usługi wśród użytkowników końcowych oraz zrozumieć wymagania w zakresie ruchu, by móc określić, które elementy systemu wymagają wymiany.

Zebra OneCare — pewność bezawaryjnej pracy

logo Zebra OneCare

Plany serwisowe w naszej ofercie wykraczają poza zakres zwykłej gwarancji producenta i obejmują wszystkie ewentualności, w tym naprawy wymagane z powodu normalnego zużycia i przypadkowych uszkodzeń.