Klasyfikacje umów licencyjnych dla użytkowników końcowych (EULA)

Zebra tworzy i rozpowszechnia wiele typów oprogramowania:

  • Systemy operacyjne/oprogramowanie układowe, wysyłane wraz z urządzeniami
  • Sterowniki
  • Programy narzędziowe

 

  • Narzędzia programistyczne
  • Aplikacje 

Dostęp do tego oprogramowania i jego dystrybucja opierają się na następujących klasyfikacjach:

 


Zasoby nieograniczone


Produkty oprogramowania, które nie są dostarczane na licencji demoware. Można je pobrać w dowolnym momencie.

 


Zasoby nieograniczone z logowaniem

Produkty oprogramowania, które nie są dostarczane na licencji demoware. Te produkty można pobrać w dowolnym momencie, ale jest wymagane zalogowanie na ważne konto w witrynie Zebra.com. 


Zasoby demoware


Produkty oprogramowania dostarczane w formie demonstracyjnej, z ograniczonymi formami użycia i funkcjami. Można je pobrać w dowolnym momencie. Po licencjonowaniu produkt demoware będzie traktowany jako produkt ograniczony lub podlegający subskrypcji.


Zasoby ograniczone


Produkty oprogramowania podlegające kontrolowanej dystrybucji.  Oprogramowanie ograniczone jest dostępne do pobrania w okresie obowiązywania gwarancji na oprogramowanie lub w okresie aktywnej umowy serwisowej. 


Zasoby podlegające subskrypcji


Produkty oprogramowania podlegające kontrolowanej dystrybucji.  Produkty oprogramowania podlegające subskrypcji zakupuje się do użytku przez zdefiniowany okres.