PDF Direct — urządzenie wirtualne — wsparcie techniczne

Ikona aplikacji PDF Direct Zebry

PDF Direct pozwala na drukowanie dokumentów PDF z systemów ERP, takich jak Oracle i SAP bezpośrednio do drukarek Link-OS® firmy Zebra bez konieczności używania oprogramowania pośredniczącego. 

Zainstalowanie oprogramowania PDF Direct wymaga posiadania programu do pobierania od firmy Zebra (ZDownloader). 

Plik instalacyjny PDF Direct jest dostarczany jako część licencji aktywacyjnej.

Oprogramowanie PDF Direct wymaga klucza aktywacyjnego.