Korzystanie z klucza do aktywacji oprogramowania

Po zakupieniu klucza do aktywacji oprogramowania na tej stronie internetowej, wraz z oprogramowaniem zainstalowany zostanie kreator License Activation Wizard, który umożliwia uwierzytelnienie klucza przez Internet. Ten proces umożliwia uruchomienie oprogramowania demonstracyjnego w trybie pełnym.

UWAGA: Aby można było skorzystać z klucza do aktywacji rozwiązania ZebraDesigner, na komputerze, na którym oprogramowanie to jest zainstalowane, musi być dostępne aktywne połączenie z Internetem. Połączenie to jest potrzebne do przeprowadzenia procesu aktywacji umożliwiającego uwierzytelnienie klucza do aktywacji oprogramowania. Po uwierzytelnieniu klucza do aktywacji oprogramowania połączenie z Internetem nie będzie już potrzebne. Po sfinalizowaniu transakcji zakupu w Internecie klucz do aktywacji oprogramowania otrzymasz pocztą elektroniczną.

1. Po zainstalowaniu i uruchomieniu oprogramowania wyświetlone zostanie okno dialogowe "Demo". Kliknij przycisk "Activate (Aktywuj)", aby wyświetlić okno dialogowe "Activate (Aktywacja)".

2. Jeżeli korzystasz już z oprogramowania, z menu Help (Pomoc) wybierz opcję "Activate Product (Aktywuj produkt)", aby wyświetlić okno dialogowe "Activate (Aktywacja)"

Ekran aktywacji

 

3. Skopiuj klucz do aktywacji oprogramowania, podany w wiadomości e-mail i wklej go w oknie dialogowym "Aktywuj", a następnie kliknij przycisk "OK". Rozpoczęty zostanie proces uwierzytelniania podanego klucza za pośrednictwem serwera sieciowego, po czym otrzymasz informację o tym, czy klucz został uwierzytelniony.

4. Oprogramowanie jest aktywne i można zacząć z niego korzystać.

Narzędzie License Manager, dostępne w rozwiązaniu ZebraDesigner, umożliwia dezaktywację oprogramowania. Wszystkie szczegółowe informacje można znaleźć w systemie pomocy dostępnym w ramach narzędzia License Manager, w rozwiązaniu ZebraDesigner.

Narzędzie License Manager, odpowiednie dla zainstalowanego rozwiązania ZebraDesigner, można uruchomić z poziomu menu START systemu Windows®, przechodząc do grupy "Zebra Technologies".

 

Szukasz odpowiedzi na inne pytania?

Skorzystaj już dziś z natychmiastowego wsparcia.