SmartPack Treyler

Yükleme İşlemlerinize Yeni Bir Açıdan Bakın

Yükleme alanınızdaki her bir treylerin içini, aynı anda, gerçek zamanlı olarak görebildiğinizi düşünün. Yakıt tüketimini azaltmak için yük alanını nasıl en üst düzeye çıkarabileceğinizi, işinizi hızlandırmak için darboğazları nasıl en aza indirebileceğinizi ve iş tatmini ve güvenliğini artırmak için performansı nasıl iyileştirebileceğinizi anında bilirdiniz. Şimdi bu öncü niteliğindeki görünürlüğü, Zebra’nın, çalışmalarınızdaki kör noktaları ortadan kaldıran gerçek zamanlı bir gözlemleme çözümü olan SmartPack Trailer’i sayesinde elde edebilirsiniz.

SmartPack Treyler, yük yoğunluğu, treyler doluluğu, yük kalitesi, devam eden yüklemeler ve duvardan duvara profiller ve görüntüler gibi verileri toplayarak yükleme işlemlerinizi dönüştürür ve böylece kuruluşlara en üst seviyede performans ve karlılık elde etmelerini sağlayacak benzersiz bilgiler sunar.

  • İşletim Maliyetlerini Düşürün

    SmartPack Treyler size, hataları düzeltme, kargo gruplamayı iyileştirme ve treylerleri daha verimli bir şekilde yükleme yeteneği kazandırmak üzere maliyetleri etkileyen temel performans göstergelerini izler. Bu yük planlama bilgileri gönderilerin daha az sayıda kamyonla gönderilmesini sağlayarak yakıt tüketimi, bakım ve masrafları azaltabilir.

  • Treyleri Daha Hızlı ve Daha Hatasız Bir Şekilde Yükleyin

    Yöneticiler SmartPack Treyler sayesinde her treylerin yükleme işleminin durumunu görmek için birçok antrepo kapısını tek bir panelden izleyebilirler. “Yükleme alanında dolaşmak" yerine artık dikkatlerini, iş akışlarını ve çalışan performansını önemli ölçüde iyileştirmek için gerçek zamanlı olarak en çok ihtiyaç duyulan yere yöneltebilirler. Sonuç mu? Daha iyi treyler kullanımı.

  • Güvenlik ve Risk Yönetimini Geliştirin

    SmartPack Trailer’in RGB görselleri, size daha iyi güvenlik ve risk idaresi için standart denetleme ve uyum operasyon prosedürleri oluşturma yetisini sunar.

SmartPack Treyler yazılımı kullanan ofis çalışanı

Yükleme İşlemleriniz Hakkında Tam İzlenebilirlik Elde Edin

Smartpack Treyler ile Yükleme Operasyonlarınıza İzlenebilirlik Katın

TM2000

SmartPack Treyler Yük İzleme Birimi

İş Akışı Görünürlüğü

SmartPack Treyler Analiz Motoru, Yük İzleme Ünitesinin topladığı verileri alır. Yükleme iş akışlarında, paketler okutulduğunda ve treyler yüklendiğinde, derinlik ölçümleri ve bir duvardan duvara profil sürekli olarak hesaplanır ve tüm yükleme sürecinin hızlandırılmış görüntüleri yakalanır. Ardından analiz motoru yük yoğunluğunu, treyler doluluğunu ve yük durumunu gerçek zamanlı olarak ve matematiksel şekilde hesaplar. Ayrıca, müşteri paketi tasnif sisteminden gelen veriler entegre edilerek paket ağırlığı gibi ilave veriler yakalanabilir. Yük boşaltma iş akışlarında, çalışma oranı ve kritik öneme sahip süreler, zamanında ve rekabetçi sonuç vermek üzere ölçülür.

Dil Seçin
Ekran grafik görünümü

SmartPack Analiz Motoru

Bilinçli Kararlar İçin İşleme Dönüştürülebilir Bilgiler

SmartPack Treyler Analiz Motoru, Yük İzleme Ünitesinin topladığı verileri alır. Paketler okutulduğunda ve treyler yüklendiğinde, derinlik ölçümleri ve bir duvardan duvara profil sürekli olarak hesaplanır ve tüm yükleme sürecinin hızlandırılmış görüntüleri yakalanır. Ardından analiz motoru yük yoğunluğunu, treyler doluluğunu ve yük durumunu gerçek zamanlı olarak ve matematiksel şekilde hesaplar. Ayrıca, müşteri paketi tasnif sisteminden gelen veriler entegre edilerek paket ağırlığı gibi ilave veriler yakalanabilir.

Zebra MotionWorks Özel Hizmetleri logosu

Zebra’ya Özel Hizmetler

Sorunsuz Uygulama

Zebra, operasyonlarınızı değerlendirmek ve donanım kurmak için plan hazırlamak, yazılım analiz motorunu dahili sistemlerle entegre etmek ve uyarılar ile ölçümler için metrikler tanımlamak üzere profesyonel uygulama hizmetleri sunar.