EULA (Sınırlamalı Yazılım)

SON KULLANICI LİSANS ANLAŞMASI

(SINIRLAMALI YAZILIM)

Bu Son Kullanıcı Lisans Anlaşması (bu “Anlaşma”) Zebra ile olan ilişkiniz hakkında önemli bilgiler içerir. Lütfen dikkatle okuyun.

1          Giriş

1.1     Bu Anlaşma, bu hüküm ve koşulları kabul eden kişi veya varlık (“siz”) ve Zebra Technologies Corporation (“Zebra”) arasında yapılmış olan, yazılım, donanım, uygulama programlama arayüzleri, kullanıcı arayüzleri ve Zebra tarafından temin edildiği şekliyle bu Anlaşma’nın yanında sunulan veya ona atıfta bulunan diğer herhangi bir türde makineyle okunabilir talimat veya kodun yanı sıra karşıt gelen herhangi bir belgeyi (toplu olarak “Yazılım” olarak bilinir) yöneten yasal bir sözleşme niteliğindedir.

1.2     Yazılım’ı sipariş etmekle, üye olmakla, kurmakla, hazırlamakla veya herhangi bir şekilde kullanmakla şunları kabul etmiş sayılırsınız: (i) bu Anlaşma’yı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi, (ii) Anlaşma’nın hükümlerine tabi olduğunuzu, (iii) sözleşme yapmak için yasal yeterliliğinizin bulunduğunu onayladığınızı ve (iv) bu Anlaşma’yı bir kurum veya iş yeri gibi bir varlık adına kabul etmekteyseniz, bu varlığı bu Anlaşma’ya bağlama yetkinizin olduğunu.

2          Bu Anlaşma’nın Süresi

2.1     Bu Anlaşma (i) bu Anlaşma’yı örneğin bir düğmeye basarak kabul ettiğiniz tarih ve (ii) Yazılım’ı kurduğunuz, hazırladığınız veya başka bir şekilde kullandığınız tarihlerden hangisi daha erkense o tarihten itibaren ve bu bölüm uyarınca sona ermesine dek geçerli olacaktır (“Süre”).

2.2     Bu Anlaşma, herhangi bir hüküm veya koşulunun ihlali veya kötüye kullanılmasının ardından Zebra’dan herhangi bir bildirme yapılmaksızın geçerliliğini kaybedecektir.

2.3     Bu Anlaşma’nın geçerliliği, bir üyelik modeli veya diğer bir ticari anlaşma türü ile Yazılım’a sahipseniz, bu üyelik modeli veya ticari anlaşmanın son geçerlilik tarihi veya sonlandırılması üzerine sona erecektir.

2.4     Bu Anlaşma’nın sonlandırılmasının ardından, (i) Yazılım’ı, (ii) Zebra tarafından size Yazılım ile kullanılmak üzere temin edilen diğer uygulamaları ve (iii) Yazılım’ı kullanımınız yoluyla temin edilen herhangi bir diğer Zebra İçeriği’ni kullanmayı hemen bırakacak ve bunları sileceksiniz.

2.5     Yazılım’ın kullanımını tamamen sona erdirerek ve Yazılım’ı cihazlarınızdan silerek bu Anlaşma’yı da sonlandırabilirsiniz.

2.6     4., 6., 8. ve 11-14. bölümler bu Anlaşma’nın sona ermesinden veya son geçerlilik tarihinden sonra da geçerliliğini koruyacaktır.

3          Lisans ve Mülkiyet

3.1     Zebra, bu Anlaşma’nın koşullarına uyum sağlanmasına tabi olarak, Yazılım’ı bu Anlaşma’nın süresi boyunca ve yalnızca ilgili Zebra yazıcı(ları)nızın çalışmasına yönelik olarak kurum içinde kullanmanız için size sınırlı, geri alınabilir, münhasır olmayan ve alt lisans olarak düzenlenemeyecek bir lisans verir.

3.2     Yazılım lisanslanır; satılmaz. Zebra size bu Anlaşma ile kesin bir şekilde verilmeyen tüm hak, ünvan ve menfaatlerin sahibidir. Yazılımdaki ve ilgili belirli İçerik ile alakalı tüm mülkiyet, telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet hakları Zebra veya lisans sahipleri ve tedarikçilerine aittir.

4          Kısıtlamalar

4.1     Başka bir kişinin Yazılım’ı modifiye etmesine, dağıtımını yapmasına, halka açık olarak sergilemesine, performe etmesine veya Yazılım yoluyla çalışmalar yaratmasına izin vermeyeceksiniz.

4.2     Bu tür bir eyleme bu sınırlama dikkate alınmaksızın geçerli kanunlarca izin verildiği durumlar dışında ve bu izin kapsamında olmak üzere Yazılım’ın kaynak kodunu parçalamayacak, geri derlemeyecek, ters mühendislik uygulamayacak veya keşfetmeye ya da ortaya çıkarmaya çalışmayacak ve başkasının da bunları yapmasına izin vermeyeceksiniz.

4.3     Başka bir kişinin Yazılım ile alakalı kiralama, satış, uzun süreli kiralama, ödünç verme, alt lisans uygulama, ticari sunucu hizmetleri sağlamasına veya üçüncü tarafların Yazılım’ı suistimal etmesine izin vermeyeceksiniz.

4.4     Başka bir kişinin Zebra’nın Yazılım’ı korumak için devreye soktuğu herhangi bir yazılım veya donanım temelli koruma mekanizmasını modifiye etmesine, bozmasına, devre dışı bırakmasına, arızalandırmasına veya engellemesine izin vermeyeceksiniz.

4.5     Size burada verilen haklar sizinle ilgili olup, sizden başka bir kişi tarafından kullanılamaz veya onlara uyarlanamaz. Yazılım’ın Zebra tarafından veya Zebra’nın izniyle kurulumunun yapıldığı bir cihazın satışı ile ilgili olan durumlar dışında, Yazılım’ı üçüncü bir tarafa iletemez veya herhangi bir üçüncü tarafın bunu yapmasına izin veremezsiniz.

Zebra’nın önceden yazılı onayı olmadan, bu Anlaşma’yı veya Anlaşma’dan doğan hiçbir hak veya yükümlülüğünüzü, kanun gereği veya başka bir şekilde devredemezsiniz. Zebra bu Anlaşma ile haklarını ve yükümlülüklerini sizin izniniz olmadan devir veya temlik edebilir. Yukarıda belirtilenlere tabi olarak, bu Anlaşma ilgili tarafları ve ilgili yasal temsilcileri, halefleri ve vekilleri için bağlayıcı ve onların yararına olacaktır.

5          Zebra’nın Gizliliğe Olan Yaklaşımı

5.1     Zebra’nın zaman zaman tadile edilen Gizlilik Politikası (adres: https://www.zebra.com/privacy), atıf yoluyla işbu Anlaşma’ya dahil edilmiştir. Yazılım’ı kullanmanızla bağlantılı olarak Zebra’ya kişisel veri gönderiyorsanız, Zebra’nın bu verileri toplama ve kullanma şekli ve sizin kişisel verilerinize erişme, bu verileri düzeltme veya silme konusundaki haklarınız, geçerli kanunlar uyarınca Zebra’nın Gizlilik Politikasıyla düzenlenir.

5.2    Zebra Genel Bilgi Koruma Yönetmeliği’ne (GDPR) uymaya kararlıdır ve Zebra’nın GDPR Eki (adres: https://www.zebra.com/GDPR), Zebra’nın Gizlilik Politikası’nı tamamlar.

6          İzinler

6.1     “İçerik” görsel verileri, görseller, grafikler, metinler, şablonlar, formatlar, formlar, dijital sertifikalar veya diğer kullanıcı tanımlayıcı paketler, eklentiler, parçacıklar, sesler, videolar ve sesli-görsel veriler anlamına gelir.

6.2     “Giriş” Zebra’ya, bir özellik veya fonksiyon sağlamak üzere Yazılım tarafından kullanım için siz veya başka biri tarafından Yazılım’ı kullanarak sağlanan veriler anlamına gelir. Giriş’e İçerik, ölçü değerleri, okumalar, sensör bilgileri, hesaplama sonuçları ve talimatlar dahildir.

6.3     Yazılım’ın, bir fonksiyon gerçekleştirmek veya bir özellik sunmak için Zebra markalı olmayan bir donanıma, Zebra markalı olmayan bir yazılıma ve Zebra kaynaklı olmayan bir içeriğe ihtiyaç duyması ve buna izin vermemeniz durumunda bu fonksiyon veya özelliğin doğru şekilde çalışamayabileceğini kabul etmiş sayılırsınız.

6.4     Yazılım’ın bazı özellikleri belirli yazılım ve/veya donanıma erişim gerektirebilir. Zebra’ya Süre boyunca, Zebra donanımına Yazılım’ın bu özellikleri yerine getirmesi için dahil edilmiş tüm yazılımlar için, iznin gerektirdiği ölçüde erişim izni vermiş sayılırsınız.

6.5     Zebra’ya Yazılım konusunda temin ettiğiniz fikir, tavsiye, yorum ve değerlendirmelerin (“Geri Bildirim”) gizli olmadığını ve Zebra’nın Geri Bildirim’e gizli bilgi muamelesi yapma zorunluluğunun olmadığını kabul edersiniz. Zebra’nın Geri Bildirim’den ürün ve hizmetlerini geliştirme amacıyla faydalanmakta serbest olduğunu kabul edersiniz.

6.6     Geçerli olan yerlerde, Zebra’ya Yazılım hakkında temin edilen Geri Bildirim, Giriş veya İçerik hakkında sahip olan herhangi bir “ahlaki hak” veya benzer haklardan feragat etmeyi ve bunlardan faydalanma yolunu seçmemeyi kabul edersiniz.

7          Güncellemeler ve Onarımlar

7.1     Bu Yazılım’daki hiç bir şey, Yazılım’ın yeni sürümleri üzerinde size hak vermez. Zebra, daha baskın hükümler belirtmeden, kendi takdirine bağlı olarak Süre boyunca Yazılım’da güncellemeler, onarımlar veya yamalar uygularsa, bu Anlaşma bu tür güncellemeler, onarımlar ve yamalar için de geçerli olacaktır.

7.2     Zebra, Yazılım’ın fonksiyon ve özelliklerini makul ölçüde koruması şartıyla Yazılım’ı, kabulünüze gerek kalmadan otomatik olarak güncelleyebilir. Zebra, bu tür bil bildirimin gerekli olmamasına rağmen, sizi Yazılım’da yapılacak herhangi bir otomatik güncellemeden haberdar etmek için makul çabayı gösterecektir.

8          Veri Toplama

8.1     “Anonimleştirilmiş Veriler” sizi ve bir diğer kişiyi tanımlamak için kullanılamayacak veriler anlamına gelir.

8.2     “Takma İsimli Veriler” sizi veya bir diğer kişiyi, ayrı tutulan ve siz veya diğer bir kişi ile ilişkilendirilmemesini sağlayacak teknik ve kurumsal tedbirlere tabi olan ek bilgiler kullanılmadan tanımlama kapasitesine sahip olmayan veriler anlamına gelir.

8.3     Zebra’nın kanun tarafından izin verilen ölçüde şunları yapma hakkını kabul eder ve tanırsınız:

8.3.1        Yazılım’ı kullanmanızla alakalı Takma İsimli Veriler toplamak - Yazılım tarafından oluşturulan veriler ve/veya Yazılım ile arayüz paylaşan bir yazılımın dahil olduğu herhangi başka bir cihaz tarafından oluşturulan veriler dahil olmak üzere;

8.3.2        Takma İsimli Veriler’i kullanarak kümelendirilmiş veri kayıtları oluşturmak;

8.3.3        kümelendirilmiş veri kayıtlarını Yazılım’ı geliştirmek, yeni yazılım veya hizmet geliştirmek, endüstri trendlerini anlamak, ürün raporlarını, raporları veya belirtilenleri özetleyen veri tabanlarını oluşturmak ve yayımlamak, asıl veya potansiyel yasadışı eylemleri ele almak ve/veya önlemek ve genel olarak Zebra’nın çalışmaları ile alakalı makul amaçlar için kullanmak ve

8.3.4        Yazılım’ı sildiğinizde Takma İsimli Veriler’i Anonimleştirilmiş Veriler olarak saklamak.

8.4     “Makine Verileri” Yazılım veya Yazılım’ın çalışmasını sağlayan bir bilgisayar cihazı ile alakalı bilgiler gibi, Yazılım ile arayüz paylaşan bir donanım tarafından toplanan kullanım veya durum bilgileri anlamına gelir. Makine verilerine, kalan kullanım süresi, ağ bilgileri (örn. isim veya tanımlayıcı), kablosuz sinyal gücü, cihaz tanımlayıcı, yazılım sürümü, donanım sürümü, cihaz tipi, Yazılım’ın çalışması ile alakalı meta veriler, LED durumu, yeniden başlatma nedeni, depolama veya bellek müsaitliği veya kullanımı, güç döngüsü sayısı ve cihazın çalışır durumda olma süresi gibi bilgiler dahil olabilir.

8.5     Yazılım Zebra’ya Makine Verileri temin edebilir.

8.6     Makine Verilerine ait tüm mülkiyet hak ve menfaatleri Zebra’ya aittir. Makine Verileri üzerine mülkiyet hakkına sahip olmanız durumunda ve hak sahibi olduğunuz ölçüde, Zebra’ya Makine Verilerinin kullanımı için daimi, geri alınamaz, tamamen ücretsiz, telif hakkı içermeyen, dünya çapında bir hak ve lisans vermektesiniz.

9          Bu Anlaşma’nın Modifikasyonları

Bu Anlaşma’nın modifikasyonu veya değiştirilmesi, her bir tarafın yetkili temsilcileri tarafından yazılı bir anlaşma ile yapılmalıdır. Yazılı anlaşma hükümleri, Zebra’nın Yazılım’ı kullanımınız için baskın bir anlaşma sunması ve baskın anlaşma size sunulduktan sonra bir düğmeye basarak bu anlaşmayı kabul etmeniz veya baskın anlaşma sunulduktan sonra Yazılım’ı kullanmaya devam etmeniz durumunda karşılanabilir.

10       Üçüncü Taraf İçerikleri

10.1    Yazılım’a, üçüncü bir taraftan satın alınabilecek ve/veya indirilebilecek bir üçüncü taraf İçerik veya hizmetlerini üreten bir üçüncü taraf kaynağına giden bağlantılar dahil olabilir.

10.2    Üçüncü taraf İçerik veya hizmetlerine erişim ve bunları kullanım, üçüncü tarafın sağladığı hüküm ve koşullara tabi olacaktır ve üçüncü tarafın telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet hakları tarafından korunabilir. Bu Anlaşma’da yer alan hiç bir nokta, üçüncü taraf içerik veya hizmetleri için bir lisans, izin veya hak transferi niteliği taşımaz.

10.3    Yazılım ile bağlantılı veya aracılığıyla mevcut olan üçüncü taraf kaynakları, Yazılım’ın parçası sayılmaz ve Zebra, kendi takdirine bağlı olarak üçüncü taraf İçerik’inin entegrasyonunu veya Yazılım’ın üçüncü taraf İçerik’i ile uyumluluğunu devre dışı bırakabilir.

11       GARANTİ BİLDİRİMLERİ VE SORUMLULUK SINIRLARI

11.1    YAZILIM "OLDUĞU HALİYLE" VE "MEVCUT OLAN ŞEKLİYLE" SUNULMAKTADIR. ZEBRA, ZIMNİ TİCARİ ELVERİŞLİLİK, TATMİNKAR KALİTE VEYA USTALIK, ÖZEL BİR AMACA UYGUNLUK, GÜVENİRLİLİK VEYA MEVCUT OLMA, HATASIZLIK, VİRÜSSÜZ OLMA, ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HAKLARINI İHLAL ETMEME VEYA BAŞKA HAKLARI İHLAL ETMEME GARANTİLERİ DE DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, AÇIK, ZIMNİ VEYA HUKUKİ TÜM GARANTİLERİ HUKUKUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE REDDEDER. ZEBRA YAZILIMIN KESİNTİSİZ VEYA HATASIZ ÇALIŞACAĞINI VEYA MEVCUT OLACAĞINI GARANTİ ETMEZ. ZEBRA VEYA İŞTİRAKÇİLERİNDEN ELDE EDECEĞİNİZ YAZILI VEYA SÖZEL HİÇBİR TAVSİYE VEYA BİLGİ ZEBRA'NIN YAZILIMA İLİŞKİN BU SORUMLULUK REDDİNİ DEĞİŞTİRMEZ VEYA ZEBRA'DAN HERHANGİ BİR ÇEŞİT GARANTİ YARATMAZ. BAZI YARGI BÖLGELERİ ZIMNİ GARANTİLERİN REDDEDİLMESİNE VEYA SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERMEDİĞİNDEN, YUKARIDAKİ SINIRLANDIRMA VEYA RETLER SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR. 

11.2    BAZI ÜÇÜNCÜ ŞAHIS UYGULAMALAR BU YAZILIM’A DAHİL VEYA YAZILIM ARACILIĞIYLA ERİŞİLEBİLİR OLABİLİR. ZEBRA ÜÇÜNCÜ TARAF İÇERİKLERİ İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR BEYANDA BULUNMAZ. ZEBRA’NIN BU TÜR İÇERİKLER ÜZERİNDEKİ KONTROLÜNÜN SINIRLI VEYA HİÇ OLMAMASI NEDENİYLE, ZEBRA’NIN BU TÜR İÇERİKLERDEN SORUMLU OLMADIĞINI KABUL ETMİŞ VE TANIMIŞ SAYILIRSINIZ. ÜÇÜNCÜ TARAF UYGULAMALARINI KULLANMA RİSKİNİN VE TÜM TATMİN ETMEYEN KALİTE, PERFORMANS, DOĞRULUK VE ÇALIŞMALARIN YOL AÇACAĞI RİSKLERİN YALNIZCA SİZE AİT OLDUĞUNU KABUL ETMİŞ VE TANIMIŞ SAYILIRSINIZ. ZEBRA’NIN YAZILIM ÜZERİNDE BULUNAN VEYA YAZILIM ARACILIĞIYLA ERİŞİLEBİLECEK ÜÇÜNCÜ TARAF İÇERİKLERİNİ KULLANIMDAN VEYA ONLARA GÜVENMEKTEN KAYNAKLANABİLECEK VEYA KAYNAKLANDIĞI VEYA BUNLARLA BAĞLANTILI OLDUĞU İDDİA EDİLEBİLECEK VERİLERİN HASAR GÖRMESİ VEYA KAYBOLMASI DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI HASAR VE KAYIPLARDAN SORUMLU VEYA YÜKÜMLÜ OLMADIĞINI KABUL ETMİŞ SAYILIRSINIZ. ÜÇÜNCÜ TARAF UYGULAMALARIN KULLANIMININ BU ÜÇÜNCÜ TARAFIN KULLANIM KOŞULLARI, LİSANS ANLAŞMASI, GİZLİLİK POLİTİKASI VEYA BAŞKA ANLAŞMALAR İLE YÖNETİLDİĞİNİ VE BİLEREK YA DA BİLMEYEREK ÜÇÜNCÜ TARAFA SUNDUĞUNUZ BİLGİ VE KİŞİSEL VERİLERİN BÖYLE BİR POLİTİKA VAR İSE ÜÇÜNCÜ TARAFIN GİZLİLİK POLİTİKASINA TABİ OLDUĞUNU KABUL EDERSİNİZ. ZEBRA, ÜÇÜNCÜ TARAF BİLGİ İFŞASI VEYA HERHANGİ BAŞKA BİR UYGULAMASINA İLİŞKİN TÜM SORUMLULUĞU REDDEDER. ZEBRA, HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFIN KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ YAKALAMASINA VEYA BU KİŞİSEL BİLGİLERİN ÜÇÜNCÜ TARAF TARAFINDAN KULLANIMINA İLİŞKİN TÜM SORUMLULUĞU AÇIKÇA REDDEDER.

11.3    ZEBRA, BU TÜR ZARAR İHTİMALİ HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA BİLE, HATALARDAN, İHMALLER, KESİNTİLER, KUSURLAR, OPERASYON VEYA AKTARIM GECİKMELERİ, BİLGİSAYAR VİRÜSÜ, BAŞARISIZ BAĞLANTILAR, AĞ ÜCRETLERİ, UYGULAMA İÇİ SATIN ALIMLAR, VE TÜM DİĞER DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ, CEZAİ VEYA NİHAİ ZARARLAR DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE YAZILIMIN VEYA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHIS UYGULAMANIN, İÇERİĞİNİN VEYA İŞLEVSELLİĞİNİN KULLANIMINDAN VEYA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN VEYA ONUNLA İLİŞKİLİ HERHANGİ BİR ZARARDAN HERHANGİ BİR DURUMDA KESİNLİKLE SİZE VEYA ÜÇÜNCÜ TARAFA KARŞI SORUMLU OLMAYACAKTIR. BAZI YARGI BÖLGELERİ ARIZİ VEYA DOLAYLI ZARARLARIN REDDEDİLMESİNE VEYA SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERMEDİĞİNDEN, YUKARIDAKİ SINIRLANDIRMA VEYA RET SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR. YUKARIDA BELİRTİLENLERDEN BAĞIMSIZ OLARAK, SÖZLEŞMEYE, HAKSIZLIĞA VEYA DİĞER BİR ŞEYE DAYALI ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, YAZILIMI KULLANMANIZDAN VEYA BU ANLAŞMA'NIN BAŞKA BİR HÜKMÜNDEN KAYNAKLANAN TÜM ZARARLAR, HASARLAR, DAVA HAKLARI İÇİN ZEBRA'NIN SİZE KARŞI TÜM SORUMLULUĞU, YAZILIMIN O PARÇASININ ADİL PAZAR DEĞERİNİ AŞMAYACAKTIR.

11.4    HUKUKUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, YUKARIDAKİ SINIRLAMALAR, REDLER VE SORUMLULUK REDLERİ, BURADA YER ALAN HERHANGİ BİR ÇÖZÜM YOLU ESAS AMACINI YERİNE GETİREMEDİĞİ TAKDİRDE, BUNDAN ETKİLENMEYECEKTİR. 

11.5    YAZILIM, BU CİHAZLARIN GERÇEK KONUMUNU TAKİP ETMENİZE İZİN VEREN BİR YA DA DAHA FAZLA CİHAZDAN KONUM TABANLI VERİ TOPLANMASINA İZİN VEREBİLİR. ZEBRA, KONUM TABANLI VERİLERİ KULLANMANIZDAN VEYA KÖTÜYE KULLANMANIZDAN DOĞABİLECEK SORUMLULUĞU KESİNLİKLE REDDEDER. ZEBRA’NIN KONUM TABANLI VERİLERİ KULLANIMINIZDAN VEYA KÖTÜ KULLANIMINIZDAN KAYNAKLANAN VEYA ONLARLA İLİŞKİLİ ÜÇÜNCÜ TARAF TALEP VE HAKLARINDAN DOĞACAK OLAN TÜM MAKUL MASRAF VE GİDERLERİ ÖDEMEYİ KABUL EDERSİNİZ.

12       Üçüncü Taraf İddiaları

Zebra’ya karşı, (i) İçeriğinizin, (ii) Geri Bildirim’inizin veya (iii) Giriş’inizin üçüncü bir tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiği iddiası ortaya atılırsa, Zebra’nın size bu Bölüm 12’nin yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli zaman vermesi koşuluyla Zebra’yı gecikmeden dolayı bir önyargı olmaksızın savunacak ve bu konuda sorumlu tutmayacaksınız.

13       Geçerli Kanunlar

Kanun hükümlerinin çatışmasına atıfta bulunulmaksızın, bu Anlaşma için, Illinois Eyaleti'nin kanunları geçerli olacaktır. Geçerliliği burada açıkça reddedilen Uluslararası Satım Sözleşmelerine İlişkin BM Anlaşması bu Anlaşma için geçerli olmayacaktır. Bu Anlaşma’dan dolayı ortaya çıkan herhangi bir yasal eylem veya müdahale veya bu konuda herhangi bir mahkeme kararının tanınması ve uygulanması durumunda kendinizi ve mülkiyetinizi, Illinois Eyaleti veya Birleşik Devletler Illinois North District Mahkemesi’ne ve herhangi bir temyiz durumunda ilgili temyiz mahkemelerine özgü genel yargı alanının takdirine bırakmaktasınız.

14       Anlaşmazlıkların Çözümü

14.1    Bu Anlaşma’nın herhangi bir hükmünü ihlal ettiğiniz takdirde, Zebra'nın para veya tazminat olarak uygun bir çözüm yolu temin etmeyeceğini kabul edersiniz. Dolayısıyla, Zebra söz konusu ihlallere karşı talep üzerine ve herhangi bir kefalet ödemeden yetkili bir mahkemeden ihtiyati tedbir kararı çıkartma hakkına sahiptir. Zebra'nın ihtiyati tedbir koyma hakkı, başka çözüm yolları arama hakkını sınırlandırmayacaktır.

14.2    Bu Anlaşma’nın herhangi bir hükmü herhangi bir kapsamda yasadışı, başka bir şekilde geçersiz veya uygulanamaz durumda ise, bu hüküm bu tür bir geçersizlik veya uygulanamamazlık kapsamında hariç tutulacaktır; burada yer alan diğer hükümlerin tümü geçerliliğini tam anlamıyla koruyacak ve mümkün olan durumlarda geçersiz veya uygulanamaz olan hüküm, kendisini en yakın şekilde ifade eden, geçerli ve uygulanabilir bir hüküm ile değiştirilecektir.

14.3    Sizin ve Zebra’nın bu Anlaşma’nın tek tarafları olduğunuzu ve bu Anlaşma altında Zebra’nın yetkili distribütörleri veya yeniden satıcıları ile Yazılım konusunda herhangi bir çözüm yolu aramamayı kabul edersiniz.

15       Açık Kaynaklı Yazılım

Yazılım bir veya birden fazla açık kaynaklı lisansa tabi olabilir. Açık kaynaklı lisans hükümleri bu Anlaşma’nın bazı hükümleri üzerinde etkili olabilir. Zebra, ilgili açık kaynak lisanslarını bazı Zebra Ürünleri ile birleştirilmiş Sistem Başvuru Kılavuzunda ve/veya komut satırı arayüzü Başvuru kılavuzunda (CLI) bulunan Yasal Uyarılar beni oku dosyasında sizlere sunar.

16       ABD Hükümeti Nihai Kullanıcıların Kısıtlanmış Hakları

Bu hüküm sadece ABD Hükümeti son kullanıcıları için geçerlidir. Bu Yazılım, uygulanabilir olduğu üzere, 48 C.F.R. Kısım 252.227-7014(a)(1) ve 48 C.F.R. Kısım 252.227-7014(a)(5)'te tanımlandığı ve 48 C.F.R. Kısım 12.212 ve 48 C.F.R. Kısım 227.7202'de kullanıldığı şekilde,.'ticari bilgisayar yazılımı' ve 'bilgisayar yazılımı belgelerinden oluşan 48 C.F.R. Kısım 2.101'de tanımlandığı şekilde bir 'ticari öge’dir. 48 C.F.R. Kısım 12.212, 48 C.F.R. Kısım 252.227-7015, 48 C.F.R. Kısım 227.7202-1- 227.7202-4, 48 C.F.R. Kısım 52.227-19 ve Federal Yönetmelikler Yasasının diğer ilgili kısımları ile tutarlı olduğu ölçüde, bu Yazılım, ABD Hükümeti son kullanıcılarına (a) yalnızca ticari bir öğe ve (b) yalnızca burada belirtilen koşullara uygun olarak diğer tüm son kullanıcılara verilen haklar ile dağıtılmakta ve lisansı verilmektedir.