ÜYELİK YAZILIMI EULA

Son Kullanıcı Lisans Anlaşması

(ÜYELİK YAZILIMI)

ÖNEMLİ LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN: Bu Son Kullanıcı Lisans Anlaşması (“EULA”) siz (birey veya şirket) (“Lisans Sahibi”) ile Zebra Technologies Corporation (“Zebra”) arasında, bu Son Kullanıcı Lisans Anlaşmasına eşlik eden Zebra ve onun iştirakçileri ve üçüncü şahıs tedarikçileri ve lisans sahiplerine ait olan Yazılıma yönelik, yasal bir anlaşmadır. Bu EULA’nın amaçları doğrultusunda “Yazılım” belirli çalışmalar gerçekleştirmek için bir işlemcinin kullandığı makine tarafından okunabilir talimatlar anlamına gelir.  YAZILIMI KULLANMAK SURETİYLE, LİSANS SAHİBİ BU EULA'NIN KOŞULLARINI KABUL ETMİŞ SAYILIR. LİSANS SAHİBİ BU KOŞULLARI KABUL ETMEDİĞİ TAKDİRDE YAZILIMI KULLANAMAZ.

1.     LİSANSIN VERİLMESİ. Zebra Lisans Sahibine, bu EULA'nın tüm koşullarına uyması koşulu ile aşağıdaki hakları vermektedir: Zebra donanımına özel kullanımlı Yazılım için, Zebra, Yazılımı bu Anlaşmanın (aşağıda tanımlanan haliyle) geçerli Üyelik dönemi süresi boyunca yalnızca ve yalnızca ilgili Zebra donanımının çalışmasını desteklemek amacıyla kurum içinde kullanması için Lisans Sahibine sınırlı, kişisel, münhasır olmayan bir lisans verir. Lisans Sahibi, Zebra donanımı ile temin edilen Yazılımı, Zebra donanımını desteklemek için kullanma hakkına sahip değildir. Cihaza özel olmayan Yazılımın sizin tarafınızdan kurulmak üzere tasarlanmış olarak size sunulduğu ölçüde, kurulabilir Yazılımın bir kopyasını tek bir yazıcı, bilgisayar, iş istasyonu, terminal, kontrol cihazı, erişim noktası veya uygun olduğu şekilde başka bir elektronik cihaza (bir Elektronik Cihaz) yönelik bir sabit diske veya başka bir depolama cihazına kurabilir ve bu Yazılıma, söz konusu Elektronik Cihaza kurulmuş olduğu haliyle, bu Yazılımın yalnızca tek bir kopyası çalıştığı sürece erişebilir ve Yazılımı kullanabilirsiniz. Lisans Sahibi, Yazılımın yalnızca Lisans Sahibine Üyelik Dönemi süresinde veya bir diğer anlaşma kapsamında yetki verilen sayıda kopyasını kurabilir, kullanabilir, erişebilir, görüntüleyebilir ve çalıştırabilir. Lisans Sahibinin, Üyelik Dönemi içerisinde Zebra’dan uygulama, entegrasyon ve konuşlandırma desteği hariç, varsa, güncellemeleri ve operasyonel teknik desteği elde etme hakkı vardır. Yazılımın bazı öğeleri açık kaynak lisanslarına tabi olabilir. Açık kaynak lisans hükümleri bu EULA'nın bazı koşullarını geçersiz kılabilir. Zebra, ilgili açık kaynak lisanslarını cihazda ve/veya bazı Zebra yazılımları veya ürünleri ile birleştirilmiş Sistem Başvuru Kılavuzunda veya komut satırı arayüzü Başvuru kılavuzunda (CLI) bulunan Yasal Uyarılar beni oku (Legal Notices readme) dosyasında Lisans Sahibine sunar.

1.1     Yetkili Kullanıcılar. Burada verilen lisanslar, tek başına veya eş zamanlı olarak Yazılıma erişen veya kullanan maksimum yetkili kullanıcı sayısının bir Zebra kanal iş ortağı üyesi veya Zebra tarafından Lisans Sahibine kullanma hakkı verilen kullanıcı lisansları sayısına eşit olduğunu garanti etmesi koşuluna tabidir. Lisans Sahibi, her zaman, Zebra kanal iş ortağı üyesi veya Zebra'ya uygun ücretleri ödeyerek ek kullanıcı lisansları satın alabilir.

1.2     Yazılım Transferi. Lisans Sahibi, bu EULA ve Yazılımın haklarını veya burada belirtilen güncellemeleri üçüncü bir şahısa yalnızca Yazılımın eşlik ettiği cihazın desteklenmesi veya satılması ile alakalı olarak veya bağımsız bir Yazılımın Üyelik Dönemi içerisinde transfer edebilir. Böyle bir durumda, transfer tüm Yazılımı (tüm bileşenler, medya ve yazılı materyaller, tüm güncellemeler ve bu EULA dahil) içermek zorundadır ve Yazılımın hiçbir kopyasını elinizde tutamazsınız. Transfer, konsinye gibi dolaylı bir transfer olamaz. Transferden önce Yazılımı alan son kullanıcı bu EULA'nın tüm koşullarını kabul etmelidir. Lisans Sahibi Zebra ürünlerini ABD Hükümeti son kullanıcısı için satın alıyor ve lisanslandırıyorsa, Lisans sahibi ancak aşağıdaki koşullarla Yazılım lisansını transfer edebilir: (i) Lisans sahibi Yazılımın tüm kopyalarını ABD Hükümeti veya geçici bir transfer edilene transfer eder ve (ii) Lisans sahibi (mevcut ise) transfer edilenden ve esas son kullanıcıdan bu EULA’da yer alan sınırlamalara önemli ölçüde eşdeğer sınırlamalar içeren geçerli bir son kullanıcı lisans anlaşmasını önceden alır. Yukarıda belirtilenlerin haricinde, Lisans sahibi ve bu hükümle yetkilendirilen transfer edilenler Zebra yazılımınlarını başka bir şekilde kullanamaz, transfer edemez veya üçüncü şahısların kullanımına sunamaz veya başka bir tarafın bunları yapmasına izin veremez.

1.3     Üyelik Koşulları ve Yenilemeler. Yazılım, bir Sipariş Formu kapsamında üyelik temelinde (“Üyelik”) lisanslandırılır. Herhangi bir Üyelik dönemi, (Sipariş Formu’nda aksi belirtilmedikçe) geçerli Sipariş Formu üzerinde belirtilen başlangıç tarihinden itibaren on iki (12) ay olacaktır (“Üyelik Dönemi”). Geçerli Sipariş Formu üzerinde Üyelik başlangıç tarihi yoksa, başlangıç tarihi Zebra’nın size Yazılım’ı veya Yazılım için olan lisans anahtarını teslim etme tarihi sayılacaktır. Her bir Üyelik Dönemi, Bölüm 10 uyarınca daha önceden iptal edilmediği takdirde, her iki taraftan birinin diğerine mevcut dönemin sona ermesinden en az otuz (30) gün öncesinden yazılı iptal bildiriminde bulunduğu durumlar hariç, ilk Üyelik Dönemi’nin sona ermesinden sonra otomatik olarak bir (1) dönem daha olmak üzere yenilenecektir. Sipariş Formu’nda aksi belirtilmedikçe, herhangi bir Üyelik Dönemi için olan yenileme ücretleri, Zebra’nın Yazılım için o anda geçerli olan Üyelik fiyatları üzerinden hesaplanacaktır.

2.     HAKLAR VE MÜLKİYETİN KORUNMASI. Zebra ve tedarikçileri ve de lisanslandırıcıları, Lisans Sahibine bu EULA’da açıkça verilmeyen tüm hakları saklı tutar. Yazılım, telif hakkı ve diğer fikir eserleri mülkiyeti kanunları ve antlaşmaları ile korunmaktadır. Yazılımdaki tüm mülkiyet, telif hakkı ve diğer fikir eserleri mülkiyeti hakları Zebra veya tedarikçilerine aittir. Yazılımın lisansı verilmiş, satılmamıştır. Lisans Sahibi, Zebra’nın Yazılımı veya Yazılımın bir parçasını bir veya birden fazla üçüncü taraf lisanslandırıcılara lisanslayabileceğini ve bu tür herhangi bir üçüncü taraf lisanslandırıcısının bu EULA’nın üçüncü taraf hesap sahibi sayılacağını ve bu tür herhangi bir üçüncü taraf lisanslandırıcı ve halefinin veya yetkilendirdiklerinin bu EULA’nın koşullarının hepsini uygulayabileceğini ve bu belgede yer alan hiç bir şeyin üçüncü taraf lisanslandırıcısının yasal veya kar amaçlı haklarını, avantajlarını veya çözüm yollarını bu EULA kapsamında veya bu EULA’nın koşullarına göre sınırlayamayacağını anlamakta ve kabul etmektedir.

3.     SON KULLANICI HAKLARI SINIRLAMALARI. İlgili yasaların bu sınırlandırmadan bağımsız olarak bu işleme izin verdiği durumlar hariç, Yazılımı, ters mühendislik, ters derleme, kaynak koda dönüştürme veya başka bir şekilde kaynak kodu veya algoritmaları keşfetme, veya Yazılımın herhangi bir özelliğini değiştirme, etkisizleştirme veya Yazılımın türev çalışmalarını yaratma girişiminde bulunamazsınız. Yazılımı kiralayamaz, ödünç veremez, alt lisansını veremez veya Yazılımla ticari barındırma servisleri sunamazsınız.

4.     MAKİNE VERİLERİ. “Makine Verileri”, bu Anlaşma kapsamında satılan (veya lisanslanan) cihazlar tarafından toplanan, pil yönetimi (boşalma süresi, bekleme akımı, ortalama akım), cihaz sistem zamanı, CPU işlem yükü, serbest RAM, çalışan işlem sayısı, ağ bilgileri (isim, tanımlayıcı), cihaz tanımlayıcısı, cihaz yazılımı sürümü, donanım sürümü cihaz türü, ses seviyesi, LED durumu, bipleyici ses seviyesi, arkadan aydınlatma seviyesi, anahtar ışığı, sayaç sayısı, yeniden başlatma, yeniden başlatma nedeni, toplam depolama alanı ve kullanılabilir fiziksel bellek, güç çevrimi sayısı ve cihaz çalışma süresi gibi anonim kullanım verilerini ifade eder. Bu Anlaşmadaki diğer hükümlere bakılmaksızın, Makine Verilerine ait tüm mülkiyet hak ve menfaatleri Zebra’ya aittir. Lisans Sahibinin Makine Verileri üzerine mülkiyet hakkına sahip olması durumunda ve hak sahibi olduğu ölçüde, Zebra’ya Makine Verilerinin kullanımı için sınırlı, geri alınamaz ve münhasır olmayan bir hak ve lisans vermektedir.

5.     TOPLU VERİLERİN ALINMASI. Lisans Sahibi, Zebra’nın yasaların izin verdiği ölçüde (a) kısıtlama olmaksızın Yazılım tarafından üretilen veriler veya Yazılımı kullanan herhangi bir cihaz tarafından üretilen veriler de dahil olmak üzere Yazılım tarafından saklanan veya ilgili toplu verileri toplayabileceğini, işleme koyabileceğini ve kullanabileceğini, ve Zebra’nın herhangi bir tüzel kişiyi tanımlamasına izin vermeyen anonimleştirilmiş ve/veya toplu veri kayıtlarını oluşturabileceğini (“Toplu Veriler”), (b) bu tür Toplu Verileri Yazılımı geliştirmek, yeni yazılım veya hizmetler yaratmak, endüstri trendlerini anlamak, bu belirtilenleri özetleyen bilgi amaçlı belgeleri, raporları veya veri tabanlarını oluşturmak ve yayımlamak ve genel oılarak Zebra’nın çalışmaları ile ilgili makul amaçlar doğrultusunda kullanabileceğini ve (c) Toplu Verileri gerçekleşmekte olan veya potansiyel yasadışı faaliyetleri araştırmak ve hedef almak ve/veya önlemek için kullanabileceğini anlamakta ve kabul etmektedir.

6.     KONUM BİLGİLERİ. Yazılım, Lisans Sahibinin istemci cihazların gerçek konumunu takip etmesine izin veren bir yada daha fazla istemci cihazdan konum tabanlı veri toplamasına olanak verebilir. Zebra, konum tabanlı verileri kullanmanızdan veya kötüye kullanmanızdan doğabilecek sorumluluğu kesinlikle reddeder. Zebra'nın, konum tabanlı verileri kullanımınızdan veya kötü kullanımınızdan kaynaklanan veya onlarla ilişkili üçüncü şahıs talep ve hak iddialarından doğacak olan tüm makul masraf ve giderleri ödemeyi kabul edersiniz.

7.     GİZLİLİK. Zebra’nın zaman zaman tadile edilen Gizlilik Politikası (https://www.zebra.com/us/en/about-zebra/company-information/legal/privacy-statement.html), atıf yoluyla işbu EULA’ya dahil edilmiştir. Zebra donanım veya Yazılımlarını kullanmanızla bağlantılı olarak Zebra’ya kişisel veri gönderiyorsanız, Zebra’nın bu verileri toplama ve kullanma şekli ve sizin kişisel verilerinize erişme, bu verileri düzeltme veya silme konusundaki haklarınız, geçerli kanunlar uyarınca Zebra’nın Gizlilik Politikasıyla düzenlenir. Zebra GDPR’ye uymaya kararlıdır ve Zebra’nın GDPR Eki (https://www.zebra.com/us/en/about-zebra/company-information/legal/gdpr.html), Zebra’ya kişisel veri sağlamması ve GDPR’nin son kullanıcı için geçerli olması durumunda, Zebra’nın Gizlilik Politikasını tamamlar.

8.     YAZILIM SÜRÜMLERİ. Üyelik Dönemi içerisinde Zebra ve Zebra kanal iş ortağı üyeleri yazılım sürümlerini, Yazılımın ilk kopyasının alınma tarihinden itibaren hazır olduğu takdirde Lisans Sahibine sunabilir. Bu EULA, sözkonusu sürümle birlikte diğer lisans koşulları sunmazsa, Yazılımın ilk kopyasını aldığınız tarihten itibaren Zebra'nın kullanımınıza sunabileceği sürümün tüm ve her bileşenine uygulanır. Sürüm aracılığı ile Yazılım almak için, Zebra tarafından tanımlanmış sürüme yetkili Yazılımın Lisansına sahip olmalısınız. Zebra, Lisans Sahibinin, mevcut tüm Yazılım sürümlerinden faydalanabilme hakkına sahip olduğunu garanti etmek için kalan Üyelik Dönemi süresini zaman zaman kontrol etmesini tavsiye eder. Yazılımın bazı özellikleri internete erişiminizi gerektirebilir ve ağ veya internet sunucunuzun sınırlamalarına tabi olabilir.

9.     İHRACAT SINIRLANDIRMALARI. Yazılımın çeşitli ülkelere ihracat sınırlandırmalarına tabi olduğunu kabul edersiniz. Yürürlükteki tüm ihracat sınırlandırma yasaları ve yönetmelikleri de dahil olmak üzere, Yazılım için geçerli olan yürürlükteki tüm uluslararası ve ulusal yasalara uymayı kabul edersiniz.

10.  DEVİR VE TEMLİK. Devir.Zebra’nın önceden yazılı onayı olmadan, bu Anlaşmayı veya anlaşmadan doğan hiçbir hak veya yükümlülüğünüzü (kanun gereği veya başka bir şekilde) devredemezsiniz. Zebra bu Anlaşma ile haklarını ve yükümlülüklerini sizin izniniz olmadan devir veya temlik edebilir. Yukarıda belirtilenlere tabi olarak, bu Anlaşma ilgili tarafları ve ilgili yasal temsilcilerini, haleflerini ve vekillerini bağlayıcı ve onların yararına olacaktır.

11.  SONLANDIRMA. Bu EULA sonlandırılana kadar yürürlükte kalacaktır. Bu EULA'nın koşullarının herhangi birine uymadığınız takdirde, bu Lisans altındaki haklarınız Zebra tarafından bildirimde bulunmaksızın otomatik olarak sonlandırılır. Zebra, Yazılıma veya Yazılımın herhangi bir yeni sürümüne yönelik öncekinin yerini alan ve Yazılımı veya yeni sürümünü kullanmaya devam etmenizi koşula bağlayan bir Anlaşma teklif etmek suretiyle, öncekinin yerini alan Anlaşmayı kabul etmeniz üzerine bu Anlaşmayı sonlandırabilir. Bu EULA'nın sonlandırılması durumunda, Yazılımın tüm kullanımını sonlandırarak, Yazılımın tüm kopyalarını, tam veya kısmi, imha etmek zorundasınız.

12.     GARANTİ REDDİ. EĞER AYRICA AÇIK YAZILI SINIRLI GARANTİ İLE BELİRTİLMEMİŞ İSE, ZEBRA TÜM YAZILIMLARI OLDUĞU GİBİ VE MEVCUT OLDUĞU ZAMAN TEMİN EDER, AÇIK VE ZIMNİ HİÇBİR GARANTİ VERMEZ. ZEBRA, ZIMNİ TİCARİ ELVERİŞLİLİK, TATMİNKAR KALİTE VEYA USTALIK, ÖZEL BİR AMACA UYGUNLUK, GÜVENİRLİLİK VEYA MEVCUT OLMA, HATASIZLIK, VİRÜSSÜZ OLMA, ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HAKLARINI İHLAL ETMEME VEYA BAŞKA HAKLARI İHLAL ETMEME GARANTİLERİ DE DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, AÇIK, ZIMNİ VEYA HUKUKİ TÜM GARANTİLERİ HUKUKUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE REDDEDER. ZEBRA YAZILIMIN KESİNTİSİZ VEYA HATASIZ ÇALIŞACAĞINI GARANTİ ETMEZ. BU EULA'NIN KAPSAMINA GİREN YAZILIMIN EMÜLASYON KİTAPLIKLARINI DA İÇERDİĞİ ÖLÇÜDE, BU GİBİ EMÜLASYON KİTAPLIKLARI %100 DOĞRU ÇALIŞMAZ YA DA EMÜLASYONU YAPILAN İŞLEVLERİN %100'ÜNÜ KAPSAMAZ, OLDUĞU GİBİ VE TÜM HATALARIYLA BİRLİKTE TEMİN EDİLİR VE BU PARAGRAFTA VE BU ANLAŞMADA YER ALAN TÜM SORUMLULUK REDDİ VE SINIRLAMALARI BU GİBİ EMÜLASYON KİTAPLIKLARI İÇİN GEÇERLİDİR. BAZI YARGI BÖLGELERİ ZIMNİ GARANTİLERİN REDDEDİLMESİNE VEYA SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERMEDİĞİNDEN, YUKARIDAKİ SINIRLANDIRMA VEYA RETLER SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR. ZEBRA VEYA İŞTİRAKÇİLERİNDEN ELDE EDECEĞİNİZ YAZILI VEYA SÖZEL HİÇBİR TAVSİYE VEYA BİLGİ ZEBRA'NIN YAZILIMA İLİŞKİN BU SORUMLULUK REDDİNİ DEĞİŞTİRMEZ VEYA ZEBRA'DAN HERHANGİ BİR ÇEŞİT GARANTİ YARATMAZ.

13.     ÜÇÜNCÜ ŞAHIS UYGULAMALAR. Bazı üçüncü şahıs uygulamalar bu Yazılıma dahil olabilir veya onunla birlikte indirilebilir. Zebra, bu uygulamalara dair herhangi bir temsilcilik yapmamaktadır. Zebra'nın bu uygulamalar üzerinde herhangi bir kontrolü bulunmadığından, Zebra'nın bu uygulamalardan sorumlu olmadığını tanır ve kabul edersiniz. Üçüncü şahıs uygulamaları kullanma riski bir tek Lisans Sahibine aittir ve tatmin edici olmayan tüm kalite, performans, hatasızlık ve işçilik risklerinin Lisans Sahibine ait olduğu alenen kabul edilmiş sayılır.Lisans Sahibi, Zebra'nın, bu tür uygulamalarla veya onlar aracılığı ile üçüncü Şahıs içerik, ürün veya hizmetlerin kullanımından veya onlara güvenmekten kaynaklanabilecek veya kaynaklandığı veya bunlarla bağlantılı olduğu iddia edilebilecek verilerin hasar görmesi veya kaybolması dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere doğrudan veya dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu veya yükümlü olmadığını kabul eder. Üçüncü taraf uygulamaların kullanımının bu üçüncü taraf uygulama sunucusunun Kullanım Koşulları, Lisans Anlaşması, Gizlilik Politikası veya başka anlaşmalar ile yönetildiğini ve bilerek yada bilmeyerek üçüncü şahıs uygulama sunucusuna sunduğunuz bilgi ve kişisel verilerin böyle bir politika var ise üçüncü taraf uygulama sunucusunun gizlilik politikasına tabi olduğunu kabul edersiniz. ZEBRA, ÜÇÜNCÜ ŞAHIS UYGULAMA SUNUCULARININ BİLGİ İFŞASI VEYA HERHANGİ BAŞKA BİR UYGULAMASINA İLİŞKİN TÜM SORUMLULUĞU REDDEDER. ZEBRA, HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHIS UYGULAMA SUNUCUSUNUN KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ YAKALAMASINA VEYA BU KİŞİSEL BİLGİLERİN ÜÇÜNCÜ ŞAHIS UYGULAMA SUNUCULARI TARAFINDAN KULLANIMINA İLİŞKİN TÜM SORUMLULUĞU AÇIKÇA REDDEDER.

14.     SORUMLULUK SINIRLAMASI. ZEBRA, BU TÜR ZARAR İHTİMALİ HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA BİLE, HATALARDAN, İHMALLER, KESİNTİLER, KUSURLAR, OPERASYON VEYA AKTARIM GECİKMELERİ, BİLGİSAYAR VİRÜSÜ, BAŞARISIZ BAĞLANTILAR, AĞ ÜCRETLERİ, UYGULAMA İÇİ SATIN ALIMLAR, VE TÜM DİĞER DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ, CEZAİ VEYA NİHAİ ZARARLAR DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE YAZILIMIN VEYA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHIS UYGULAMANIN, İÇERİĞİNİN VEYA İŞLEVSELLİĞİNİN KULLANIMINDAN VEYA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN VEYA ONUNLA İLİŞKİLİ HERHANGİ BİR ZARARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. BAZI YARGI BÖLGELERİ ARIZİ VEYA DOLAYLI ZARARLARIN REDDEDİLMESİNE VEYA SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERMEDİĞİNDEN, YUKARIDAKİ SINIRLANDIRMA VEYA RET SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR. YUKARIDA BELİRTİLENLERDEN BAĞIMSIZ OLARAK, SÖZLEŞMEYE, HAKSIZLIĞA VEYA DİĞER BİR ŞEYE DAYALI ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, YAZILIMI VEYA ÜÇÜNCÜ ŞAHIS UYGULAMALARI KULLANMADAN VEYA BU EULA'NIN BAŞKA BİR HÜKMÜNDEN KAYNAKLANAN TÜM ZARARLAR, HASARLAR, DAVA HAKLARI İÇİN ZEBRA'NIN LİSANS SAHİBİNE KARŞI TÜM SORUMLULUĞU, YAZILIM LİSANSININ ADİL PAZAR DEĞERİNİ VEYA ALICININ ÖZEL OLARAK YAZILIM LİSANSI İÇİN YAPTIĞI ÖDEMEYİ AŞMAYACAKTIR. HUKUKUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, YUKARIDAKİ SINIRLAMALAR, REDLER VE SORUMLULUK REDLERİ, (11., 12. 13. 14. VE 18. KISIM DAHİL OLMAK ÜZERE) BURADA YER ALAN HERHANGİ BİR ÇÖZÜM YOLU ESAS AMACINI YERİNE GETİREMEDİĞİ TAKDİRDE, BUNDAN ETKİLENMEYECEKTİR.

15.     İHTİYATİ TEDBİR. Lisans Sahibi bu EULA’nın herhangi bir hükmünü ihlal ettiği takdirde, Zebra'nın para veya tazminat olarak uygun bir çözüm yolu temin etmeyeceğini kabul eder. Dolayısıyla, Zebra söz konusu ihlallere karşı talep üzerine ve herhangi bir kefalet ödemeden yetkili bir mahkemeden ihtiyati tedbir kararı çıkartma hakkına sahiptir. Zebra'nın ihtiyati tedbir koyma hakkı, başka çözüm yolları arama hakkını sınırlandırmayacaktır.

16.     DEĞİŞİKLİK. Bu EULA’da yapılan hiçbir değişiklik, yazılı ve değişikliğin etkileyeceği tarafın yetkili temsilcisi tarafından imzalı olmadığı sürece bağlayıcı olmayacaktır. Yazılımın kullanımına devam edilmesi, güncellenmiş EULA’ya yapılan değişikliklerin ardından güncellenmiş koşulların kabul edilmesine bağlıdır.

17.      ABD HÜKÜMETİ SON KULLANICI SINIRLI HAKLARI. Bu hüküm sadece ABD Hükümeti son kullanıcıları için geçerlidir. Bu Yazılım, uygulanabilir olduğu üzere, 48 C.F.R. Kısım 252.227-7014(a)(1) ve 48 C.F.R. Kısım 252.227-7014(a)(5)'te tanımlandığı ve 48 C.F.R. Kısım 12.212 ve 48 C.F.R. Kısım 227.7202'de kullanıldığı şekilde,.'ticari bilgisayar yazılımı' ve 'bilgisayar yazılımı belgelerinden oluşan 48 C.F.R. Kısım 2.101'de tanımlandığı şekilde bir 'ticari ögedir. 48 C.F.R. Kısım 12.212, 48 C.F.R. Kısım 252.227-7015, 48 C.F.R. Kısım 227.7202-1- 227.7202-4, 48 C.F.R. Kısım 52.227-19 ve Federal Yönetmelikler Yasasının diğer ilgili kısımları ile tutarlı olduğu ölçüde, bu Yazılım, ABD Hükümeti son kullanıcılarına (a) yalnızca ticari bir öğe ve (b) yalnızca burada belirtilen koşullara uygun olarak diğer tüm son kullanıcılara verilen haklar ile dağıtılmakta ve lisansı verilmektedir.

18.     GEÇERLİ YASA. Kanun hükümlerinin çatışmasına atıfta bulunulmaksızın, bu EULA için, Illinois Eyaleti'nin kanunları geçerli olacaktır. Geçerliliği burada açıkça reddedilen Uluslararası Satım Sözleşmelerine İlişkin BM Anlaşması bu EULA için geçerli olmayacaktır.