PDF Direct — urządzenie wirtualne

Drukowanie dokumentów PDF z systemów ERP, takich jak Oracle i SAP bezpośrednio do drukarek z rozwiązaniem Print DNA firmy Zebra bez konieczności używania oprogramowania pośredniczącego. Dotychczas drukarki nie umożliwiały bezpośredniego drukowania dokumentów PDF. Firma Zebra zmieniła ten stan rzeczy, tworząc PDF Direct — aplikację działającą na drukarkach z rozwiązaniem Print DNA, która umożliwia im bezpośrednie odbieranie i drukowanie dokumentów PDF — bez korzystania z oprogramowania pośredniczącego.

Rozwiązanie PDF Direct eliminuje złożoność i dodatkowe kroki powiązane ze sterownikami drukarek oraz platformami oprogramowania pośredniczącego. To nowe podejście zapewnia dodatkowe korzyści:

  • Dokumenty PDF tworzone przez system ERP można archiwizować celem wykorzystania ich lub ponownego wydrukowania w przyszłości
  • Dla tworzonych dokumentów PDF można określać żądany rozmiar wydruku — eliminuje to konieczność skalowania dokumentów, z którym mogą wiązać się problemy ze skanowaniem kodów kreskowych

Firma Zebra wprowadza regularne aktualizacje w zakresie urządzeń wirtualnych, a zatem prosimy odwiedzać tę stronę, aby móc z nich skorzystać.

Aplikacja do emulacji PDF Direct jest teraz dostępna bezpłatnie do pobrania oraz użytkowania dla drukarek z rozwiązaniem Print DNA, które zostały zaktualizowane do wersji systemu Link-OS 6.3. System Link-OS 6.3 oraz aplikację PDF Direct można pobrać ze strony wsparcia dla drukarek pod adresem https://www.zebra.com/us/en/support-downloads/printers.html, wprowadzając nazwę modelu drukarki (np. „ZT411” lub „ZQ620”).

Obsługiwane na drukarkach z rozwiązaniem Print DNA z systemem operacyjnym drukarki Link-OS 6.3.