System lokalizacji w czasie rzeczywistym (RTLS) dla placówek medycznych

Two nurses looking at Zebra tablet in the hallway and interacting.

Podstawą pewnych decyzji i poprawy wyników w opiece nad pacjentami jest rejestracja danych w czasie rzeczywistym

Do podejmowania właściwych decyzji potrzebne są dane rejestrowane w całej placówce, a także wgląd umożliwiający dokonywanie takich zmian, które pozytywnie wpływają na personel i pacjentów. Oferowane przez firmę Zebra rozwiązania do lokalizacji w czasie rzeczywistym dla placówek medycznych zapewniają przewagę w zakresie wydajności, łącząc różne rodzaje danych w takie gotowe do wykorzystania w praktyce informacje, które umożliwiają zapewnianie optymalnej opieki. Nasze rozwiązania pomagają identyfikować, śledzić, lokalizować i monitorować stan każdego pacjenta, członka personelu i zasobu w Twojej placówce medycznej, dostarczając jej informacje biznesowe, które pomagają zapewniać lepsze wyniki opieki nad pacjentami — i osiągać lepsze wyniki finansowe.

Rozwiązania do lokalizacji w czasie rzeczywistym i analityka biznesowa dla placówek medycznych

Systemy RTLS i RFID do identyfikacji i śledzenia pacjentów

Możliwość uzyskania widoczności zasobów, personelu i pacjentów niezbędna do optymalizacji bezpieczeństwa pacjentów przez cały czas ich pobytu w placówce ochrony zdrowia.

Więcej informacji na temat rozwiązania

Śledzenie zasobów szpitala

Optymalizacja zapasów placówki i sprawniejszy łańcuch dostaw dzięki technologii do lokalizacji w czasie rzeczywistym.

Więcej informacji na temat rozwiązania

Śledzenie personelu szpitala

Rozwiązania do lokalizacji w czasie rzeczywistym usprawniają współpracę między pracownikami.

Więcej informacji na temat rozwiązania

Sprawdź, jakie innowacje Zebra wprowadza do systemów lokalizacji w czasie rzeczywistym i analityki biznesowej dla placówek medycznych

doctor holding enterprise tablet with data on the screen

Inteligentniejsze, bardziej połączone szpitale

Pobierz dokument Inteligentniejsze, bardziej połączone szpitale: inteligentna automatyzacja procesów roboczych początkiem nowej ery.

PAŃSTWOWA SŁUŻBA ZDROWIA NHS – E-BOOK

Popraw wyniki w opiece nad pacjentami i zwiększaj wydajność operacyjną przy niższym koszcie za pomocą nowoczesnej technologii dla służby zdrowia.

pracownik służby zdrowia skanujący dostarczoną przesyłkę medyczną

HISTORIA SUKCESU HEXAGONE NEUILLY GROUP

Grupa znakomitych francuskich klinik zapewnia pełne monitorowanie produktów oraz analizę kosztów.

Zebra pomoże Ci opracować odpowiednie do Twoich potrzeb rozwiązanie do lokalizacji w czasie rzeczywistym dla placówek medycznych