SmartPack Trailer

Zobacz swoje strefy załadunku z nowej perspektywy

Wyobraź sobie, że masz w czasie rzeczywistym jednoczesny wgląd w każdą naczepę na rampie ładunkowej Twojego przedsiębiorstwa. Wiesz dzięki temu, jak maksymalnie wykorzystać przestrzeń ładunkową, aby obniżyć zużycie paliwa, do minimum ograniczyć wąskie gardła w celu przyspieszenia pracy i zwiększyć wydajność w celu poprawienia satysfakcji pracowników z wykonywanej pracy oraz zwiększenia bezpieczeństwa. Rozwiązanie SmartPack Trailer do monitorowania w czasie rzeczywistym zapewnia niezrównaną widoczność poprzez wyeliminowanie martwych punktów w obrębie operacji.

SmartPack Trailer odmieni pracę w strefach załadunku Twojego przedsiębiorstwa, zapewniając Ci możliwość rejestracji takich danych jak gęstość ładunku, stopień zapełnienia naczepy, jakość załadunku, profile budowy od ściany do ściany oraz obrazy ładowania w toku. Ten niespotykany wcześniej wgląd pozwala osiągać szczytowy poziom wydajności i rentowności.

  • Niższe koszty operacyjne

    System SmartPack Trailer monitoruje kluczowe wskaźniki wydajności mające wpływ na koszty, zapewniając przedsiębiorstwu możliwość korygowania błędów, poprawiania sposobu ustawiania ładunku i wydajniejszego ładowania naczep. Taki wgląd w procesy planowania przestrzeni ładunkowej pomaga wysyłać w trasę mniejszą liczbę pojazdów, co oznacza niższe zużycie paliwa, niższe koszty eksploatacji i konserwacji oraz niższe wydatki.

  • Szybszy i dokładniejszy załadunek naczep

    Dzięki rozwiązaniu SmartPack Trailer kierownicy mogą z jednego pulpitu sterowniczego monitorować szereg bram ładunkowych i obserwować proces ładowania każdej naczepy. A ponieważ nie muszą już osobiście nadzorować procesów w terenie, mogą skupić się na obszarach najbardziej potrzebujących ich uwagi w czasie rzeczywistym, co umożliwia osiągnięcie znacznej poprawy przebiegu procesów roboczych i wydajności pracowników. Efekt? Lepsze wykorzystanie przyczep.

  • Poprawa bezpieczeństwa oraz zarządzania ryzykiem

    Rozwiązanie SmartPack Trailer umożliwia pomiar standardowych procedur operacyjnych pod kątem audytów i zgodności przy użyciu obrazów RGB, aby zapewnić poprawę bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem.

Pracownik biurowy korzystający z oprogramowania SmartPack Trailer

Pełen wgląd w strefy załadunku Twojego przedsiębiorstwa

SmartPack Trailer zapewnia wgląd w procesy zachodzące w strefach załadunku

TM2000

Moduł do monitorowania załadunku systemu SmartPack Trailer

Wgląd w procesy robocze

Moduł do analizy danych rozwiązania SmartPack Trailer gromadzi dane zarejestrowane przez moduł monitorujący ładunek. W przypadku procesów roboczych ładowania, w miarę skanowania paczek i ładowania naczepy, nieustannie wyliczane są pomiary głębokości oraz profil budowy od ściany do ściany, a także rejestrowane są obrazy poklatkowe całego procesu załadunku. Moduł analizy danych oblicza następnie dane pomiarowe takie jak gęstość ładunku, stopień zapełnienia naczepy oraz stan załadunku w czasie rzeczywistym. Możliwe jest ponadto zintegrowanie danych z systemu do sortowania paczek klienta w celu rejestrowania większej ilości danych pomiarowych, takich jak waga paczki. W zakresie procesów roboczych rozładunku pomiar tempa pracy oraz czasu potrzebnego na wykonanie krytycznych zadań pozwala zapewnić terminową realizację.

Wybierz język
Widok wykresu na pulpicie sterowniczym

Moduł SmartPack do analizy danych

Użyteczne w praktyce informacje umożliwiają podejmowanie decyzji opartych na rzetelnej wiedzy

Moduł do analizy danych rozwiązania SmartPack Trailer gromadzi dane zarejestrowane przez moduł monitorujący ładunek. W miarę skanowania paczek i ładowania naczepy, nieustannie wyliczane są pomiary głębokości oraz profil budowy od ściany do ściany, a także rejestrowane są obrazy poklatkowe całego procesu załadunku. Moduł analizy danych oblicza następnie dane pomiarowe takie jak gęstość ładunku, stopień zapełnienia naczepy oraz stan załadunku w czasie rzeczywistym. Możliwe jest ponadto zintegrowanie danych z systemu do sortowania paczek klienta w celu rejestrowania większej ilości danych pomiarowych, takich jak waga paczki.

Logo usługi Zebra MotionWorks Signiture Services

Usługi Zebra Signature Services

Płynne wdrażanie

Zebra oferuje profesjonalne usługi wdrożeniowe obejmujące ocenę procesów operacyjnych przedsiębiorstwa i przygotowanie planu instalacji sprzętu, integracji modułu do analizy oprogramowania z wewnętrznymi systemami oraz zidentyfikowanie danych wykorzystywanych do powiadomień i pomiarów.