Wsparcie dla VisibilityIQ™ OneCare®


Pulpit VisibilityIQ™ OneCare jest dostępny dla wszystkich klientów, którzy posiadają ważną umowę na usługę wsparcia Zebra OneCare (TSS, Essential, Select lub SV dla TC2X) dla komputerów mobilnych lub skanerów.  Funkcje

 Możliwość spersonalizowania strony głównej Pulpitu: Dopasuj swój pulpit i wybierz, które raporty są dla Ciebie najbardziej istotne; dzięki temu najważniejsze dla Ciebie treści zawsze będą wyświetlane w widocznym miejscu po zalogowaniu.

 Spersonalizowane kafelki raportów z kolorowymi wskaźnikami statusów: Każdy raport wyświetlany jest w formie prostokątnego „kafelka” na stronie głównej, dzięki czemu szybko możesz zapoznać się z najbardziej istotnymi danymi; ich czerwone, żółte lub zielone tło informuje w intuicyjny sposób o statusie raportu.

 Intuicyjna nawigacja: Kliknij na dowolny kafelek na pulpicie, aby wyświetlić szczegółowy raport. Uzyskaj dostęp do dodatkowych raportów, korzystając z menu po lewej stronie.

 Wyświetlanie wybranych raportów i stosowanie filtrów: Dostępność filtrów uzależniona jest od typu raportu i danych; można je zastosować, korzystając z gotowych przedziałów czasowych i uproszczonego modułu wybierania własnego przedziału czasowego.Dostępne raporty

Osiem raportów  zapewnia kluczowe dane, w tym wykresy graficzne, które pozwalają szybko spojrzeć na statusy i trendy:

Raport cyklu życia naprawy* wyświetla takie informacje, jak aktywne zamówienia, lista urządzeń, które firma Zebra ma otrzymać do naprawy, a także status produktów będących w naprawie, naprawionych i odesłanych.

Raport cyklu życia przypadku w kompleksowy sposób wyświetla aktywne sprawy wraz z uszeregowanymi chronologicznie wykresami, zgrupowanymi w następujących przedziałach czasowych: 0–29 dni, 30–89 dni oraz 90+ dni. Gdy dana sprawa stanie się otwarta dłużej niż 30 dni, klient zostanie o tym powiadomiony.

Raporty umów przedstawiają status wszystkich zawartych umów oraz powiązanych z nimi numerów seryjnych. W ramach tych raportów dostępne są również informacje wskazujące, które umowy kończą się w ciągu 90 dni, a także w przedziale 91–179 dni oraz powyżej 180 dni.

Raporty dla narzędzi LifeGuard pozwalają zidentyfikować urządzenia, które wymagają aktualizacji systemu lub oprogramowania związanego z bezpieczeństwem.

Raport stopnia zwrotu do naprawy* wskazuje liczbę urządzeń zwróconych do naprawy, a także klasyfikuje je jako uszkodzenia fizyczne, NWP i awarie. Pokazuje, w ilu produktach nie wykryto problemu (NWP) na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. Raport wysyła ostrzeżenia, gdy ilość przypadku, w których nie wykryto problemu, przekroczy 5% w kwartale kalendarzowym.

Raport stopnia zwrotu do naprawy* pokazuje, jak często naprawione urządzenia zostały zwrócone do centrów naprawczych firmy Zebra w czasie 30 dni od poprzedniej naprawy. Zawiera zarówno procentowy wskaźnik brutto (przypadki stwierdzenia i niestwierdzenia usterek), jak i netto (tylko przypadki stwierdzenia usterek).

Raport terminowych dostaw* pokazuje, jak często naprawione lub wymienione urządzenia zostały zwrócone klientowi w czasie przewidzianym umową.

Ranking napraw* zapewnia graficzne klasyfikacje według: lokalizacji, problemów, wad, usterek, powtarzających się problemów i powtarzających się wad.

*Raporty napraw nie obowiązują i są niedostępne w przypadku umów TSS (wsparcia technicznego i wsparcia w zakresie oprogramowania) w ramach planu serwisowego Zebra OneCare™.

Często zadawane pytania i przewodniki

Filmy instruktażowe

HARMONOGRAM SESJI SZKOLENIOWYCH

Regiony Data Ameryka Północna (czas centralny) EMEA (GMT+1) Azja i Pacyfik (GMT+8) Język Plik kalendarza sesji (format .ics) Link do spotkania Zoom (wcześniejsza rejestracja nie jest wymagana) Identyfikator spotkania Zoom
EMEA i Ameryka Północna wtorek,
14 stycznia 2020 r.
9:00–10:00 16:00–17:00 23:00–0:00 Angielski Dodaj do kalendarza Dołącz do webinarium na żywo 678 690 178
Azja i Pacyfik Środa, 23 stycznia 2020 r. 21:00–22:00 (22 stycznia) 4:00–5:00  11:00–12:00 Angielski Dodaj do kalendarza Dołącz do webinarium na żywo

978 314 492
EMEA i Ameryka Północna wtorek,
28 stycznia 2020 r.
9:00–10:00 16:00–17:00 23:00–0:00
Angielski Dodaj do kalendarza Dołącz do webinarium na żywo

890 241 328

W razie pytań dotyczących sesji lub Pulpitu VisibilityIQ OneCare skontaktuj się z zespołem wsparcia portalu lub ze swoim przedstawicielem firmy Zebra.
Mamy nadzieję, że wkrótce dołączysz do nas podczas sesji szkoleniowej!

Wyślij pytania, a nasz przedstawiciel wkrótce się z Tobą skontaktuje.