VisibilityIQ™ Foresight Desteği


VisibilityIQ™  Foresight, Zebra cihazlarınız ve pilleriniz için mevcut sağlık, geçmiş trendler, öngörücü analizler ve eyleme geçirilebilir iç görüler sunmak adına VisibilityIQ™  OneCare’i temel alır.

Oturum açma ikonu
İndirme ikonu
Posta simgesi
Bir destek vakası ikonu açın

 

Özellikler

  • Şirketinizin (kurumsal MDM’niz içinde belirtilen) saha hiyerarşisi, global olarak veya ülke, eyalet, şehir ya da sahaya göre seçip filtreleyebilmeniz için tüm raporlarda kullanımınıza açıktır.
  • Saha seviyesinde operasyonel iç görülerin yanı sıra, cihaz seviyesinde veriler de sunulur.
  • Kullanıcı tarafından tanımlanan eşikler aşıldığı takdirde sizi uyaracak e-posta bildirimleri ve gösterge paneli uyarıları ayarlanabilir.
  • Saha, model ve kullanıcı da dahil olmak üzere ortak bir özellik paylaşan cihaz grupları için kişiselleştirilmiş raporlar hazırlamak için önceden tanımlanmış ve kullanıcı tarafından oluşturulan gruplandırma etiketleri kullanın.

 

Mevcut Raporlar

Tüm Cihazlar:  Müşterinin tüm cihazları hakkında bir envanter görünümü sunar. Bilgiler, üzerinde anlaşmaya varılan tüm sözleşmeler ve MDM platformundan elde edilir. Rapor ayrıca operasyonel ortamındaki cihaz durumlarını ve onarım iş akışını da gösterir.

Çalışan Cihazlar:  Son 24 saat içerisinde MDM tarafından rapor edilen tüm cihazlar hakkında bilgi sunar. Cihazlar “Kullanılan” “Kullanılmayan” ve “Sözleşme Dışı” olarak kategorize edilir 

Yeni Etkinleştirilmiş Cihazlar:  Yeni etkinleştirilmiş cihazları ve belirtilen zaman aralığında yeni etkinleştirilen cihazların yer aldığı sahaları rapor eder. Aynı zamanda, ilk defa kullanılan cihazları ve cihazların aynı zaman aralığında ilk defa kullanıldığı sahaları gösterir.

Bağlantı Dışı:  Temas Dışı (Out of Contact - OOC) cihazları ve eski bilgileri, potansiyel Kayıp/Çalıntı cihazları saptamak adına rapor eder. Yüksek sayıda OOC cihaza sahip sahalar uyarılır. 

Kritik Pil Olayları:  Kullanıcı tarafından gösterge paneli veya veri aralığı üzerinden belirtilen şekilde, son 30 gün içerisinde cihazlar ile alakalı kritik pil sorunu vakalarının sayılarını rapor eder.  Rapor, kritik pil sorunları bulunan fazla sayıda cihazın yer aldığı sahaları gösterecektir.

Fiziksel Bellek (RAM) Kullanımı:  Kullanıcı ayarları başına fazla sayıda fiziksel bellek (RAM) kullanma sorunu bulunan sahaları rapor eder. Bu rapor, fiziksel bellek sorunu bulunan çok fazla cihazın yer aldığı sahalar varsa, rapor taslağı üzerinde renk kodlu bir uyarı sağlayacaktır.

Depolama Belleği Kullanımı:  Kullanıcı ayarları başına depolama belleği sorunu bulunan sahaları rapor eder. Bu rapor, depolama belleği sorunu bulunan çok fazla cihazın yer aldığı sahalar varsa, rapor taslağı üzerinde renk kodlu bir uyarı sağlayacaktır.

Kullanımı Doğru Oranlandırma:  Kullanıcı ayarları başına en az ve en çok cihaz kullanımı bulunan sahaları rapor eder. Bu rapor, çok fazla veya çok az sayıda cihaz kullanımının yer aldığı sahalar varsa, rapor taslağı üzerinde renk kodlu bir uyarı sağlayacaktır.

WLAN Sinyal Gücü:  Sahadaki WLAN sinyal gücü bilgilerini ve erişim noktası (access point - AP) seviyesini rapor eder. Kullanıcı, herhangi bir sahayı veya bir sahadaki AP’leri seçerek bağlantılı cihazlardan rapor edilen sinyal gücünü görüntüleyebilir.

Tahmini Durumlar:  Geçmiş veriler hakkındaki analitikleri temel alarak cihazların başına gelebilecek sorunlar konusundaki en yaygın iç görü kategorilerini rapor eder.

Uygulama Analizleri Raporu: Bu rapor, cihazlarda kurulu olan uygulama ve versiyonları gösterir. Rapor aynı zamanda her bir uygulama ve sürüm tarafından kullanılan toplam süreleri takip eder ve karşılaştırır. Bu raporu, bireysel uygulamalar da dahil olmak üzere çalışanların Zebra cihazları nasıl kullandığını anlamak için kullanın.

Cihazdaki Kesintiler Hakkında Rapor: Bu rapor, (kullanıcı veya sistem tarafından gerçekleştirilen) cihaz yeniden başlatma sayılarını ve ANR’leri (Application Not Responding - Uygulama Cevap Vermiyor) rapor eder. Bu raporu, sık sık yeniden başlatma sorunu yaşayan veya onarım gerektiren, cevap vermeyen ya da zayıf performans nedeniyle değiştirilmesi gereken cihazları saptamak için kullanın.

Tarama Ölçümleri Raporu: Bu rapor, toplam tarama sayısını, başarılı taramaların sayısını gösterir ve Zebra Android mobil bilgisayarlar tarafından gerçekleştirilen taramalardan sembolleri karşılaştırır. Bu raporu, kullanıcı veya cihaz ile alakalı potansiyel sorunları ve hatta düşük kaliteli barkodları saptamak adına tarama ölçümlerinin takibi için kullanın.

Pil Değiştirme Raporu: Bu rapor, seçilen bir zaman aralığı sırasında kurumda, sahada veya cihaz seviyesinde yapılan toplam pil değişimlerini gösterir. Bu raporu, kötü kaliteli piller, cihazdaki sorunlar veya çevre ile alakalı problemler nedeniyle yapılan pil değişimlerinin sayısını gözlemlemek için kullanın. Bu rapor, en iyi seviyede çalışmayan pilleri saptayarak ve böylece pilin kullanım grubundan kaldırılmasını veya yedek pil temin edilmesini sağlayarak cihazdaki arıza riskini azaltmaya yardımcı olur.

Akıllı Pil Sağlık Durumu Raporu: Bu rapor, akıllı pil envanteri, sağlık durumu ve pillerin tahmini kalan kullanım ömrünü gösterir. Kalan faydalı pil ömrü bilgilerini temel alan bir pil değişim planı oluşturun. Bu raporu, şarj bitme süresi gelmeden şarjı tükenen ve cihazları kullanılmaz hale getiren pilleri saptayarak çalışanların iş akışlarının kesintiye uğrama riskini azaltmak için kullanın.

VisibilityIQ Foresight kullanıcıları, bu raporların yanı sıra VisibilityIQ OneCare raporlarına da erişim sahibidir.

SSS ve Kılavuzlar

Nasıl Yapılır Videoları